Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
23.10.2017 11:54 Mācību ekskursija kā efektīva mācību organizācijas forma ekonomikas stundās /Marija Dumpe Eisaka/

Materiāla datne (lejupielādēt)

 

Priekšstatījums: