Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
9.09.2018 12:36 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība