Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
24.10.2018 13:05 Starppriekšmetu saikne angļu valodas mācību procesā vidusskolā /Gunta Tjanginska/

Materiāla datne (lejupielādēt)

 

Priekšstatījums: