Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
4.10.2018 22:01 Grozījumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 07.09.2018. iekšējos noteikumos Nr.17 “Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība”