Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
28.02.2019 16:29 Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa 2018./2019.mācību gadā I kārta

Valsts konkursa tēma ir dabas objekta vizuāls pētījums, iekļaujot vērojumus un procesa dokumentēšanu.

Audzēkņi vairākus mēnešus risināja savus pētījumus .

Konkursa I kārtu skolā noslēdza darbu vērtēšana un II kārtas dalībnieku izvirzīšana.

 

Konkursa žūrija konkursa I kārtas darbus vērtē, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

  • darba konceptuāls risinājums (dabas objekta izvēle un pamatojums, dabas objekta vizuālo īpatnību atspoguļojums, pētnieciskais darbs, kolekcijas veselums) ,
  • darba kopējais mākslinieciskais risinājums un atsevišķu izteiksmes līdzekļu (krāsa, forma, tekstūra, struktūra un ritms, rakurss, novietojums lapā, kompozīcija, teksta integrēšana darbā u.c. risinājumi) lietojums dabas objektu/us studijās ,
  • darba tehnika un izpildījuma kvalitāte (atbilstoša tehniku, materiālu izvēle un to lietojums, teksta rakstība, teksta sasaiste ar darbu, kopējais noformējums)

 

Darbu vērtēšanas žūrija:

  • Māra Zīliņa   RMDV un RMDV MS pedagogs
  • Ella Maslovska     RMDV MS pedagogs
  • Agrita Mazure   RMDV MS pedagogs
  • Iveta Ošāne   RMDV Reklāmas izglītības programmas vadītāja