Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
11.10.2019 13:35 Publiskās runas un uzstāšanās prasmju apguve /Vita Borisa/

Materiāla datne (lejupielādēt)

 

Priekšstatījums: