Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
11.10.2019 13:38 Mācību priekšmeta “Vides un arhitektūras pamati” mācīšanas racionāla plānošana un organizācija /Aira Medne/

Materiāla datne (lejupielādēt)

 

Priekšstatījums: