Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
6.02.2020 16:51 RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /A.Mazure/

Materiāla datne (lejupielādēt)

 

Priekšstatījums: