Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
14.02.2020 15:17 RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /N.Losāne/

Materiāla datne (lejupielādēt)

Priekšstatījums: