Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
21.11.2015 21:56 RMDV 2014. gadā īstenoto projektu apraksts

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 2014.gadā sagatavoja, iesniedza fondos un programmās vairākus projektus un lielākajai daļai no projektiem saņēma arī līdzfinansējumu.
2014.gadā izglītības iestāde aktīvi turpināja piesaistīt finansējumu pedagogu pieredzes apmaiņai un izglītojamo praksēm Eiropas Savienības mākslas un dizaina skolās. Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekta ,,Inovācijas un senās tradīcijas mākslas izglītības procesu nodrošināšanā”, Nr.2013-1-LV1-LEO03-05354, ietvaros 6 pedagogi bija pieredzes apmaiņā Turcijā, Stambulas mākslas un dizaina skolās (ilgums – 1 nedēļa). Projekta kopējās izmaksas – 7958,40 EUR.
Pērn izglītības iestāde iesniedza projektu jaunajā Ersamus+ programmā. Gūts atbalsts projektam ,,Pēc inovācijām jaunu izglītības programmu ieviešanai”, Nr.2014-1-LV01-KA102-000077. Rezultātā š.g. sākumā 3 pedagogi bija pieredzes apmaiņā Portugāles mākslas un dizaina skolās (Bragas pilsēta) – Kristīne Binduka, Skaidrīte Romančuka, Māra Zīliņa, 3 pedagogi – Spānijā (Seviļa) – Norberts Kudiņš, Ināra Taranda, Osvalds Zvejsalnieks. Projekta kopējās izmaksas – 11760,00 EUR.
Skola turpināja jaunu sadarbības partneru piesaisti aiz Latvijas robežām – no Lielbritānijas, Portugāles, Bulgārijas mākslas, dizaina skolām un centriem, arī Baltkrievijas Vitebskas mākslas skolām.
Kopš 2009.gada septembra Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001), kuru īsteno LR Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta ietvaros Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi saņem mērķstipendijas no ESF.
Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, pedagogs Andris Anspoks pilnveidoja sava zināšanas profesionālajās nozarēs (koka restaurācijā Viļņas mākslas muzejā Lietuvā).
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola aktīvi līdzdarbojās arī Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra rīkoto Mākslas dienu pasākumos – pedagogu piedalīšanās starptautiskajā mākslinieku plenērā un izglītojamo dalība Mākslas dienu centrālajā pasākumā, kā arī ārpus Mākslas dienu ietvariem sadarbojas, rīkojot radošajās darbnīcās, piedalās jaunu vides objektu plānošanā un arī tapšanā.
2014.gadā skola piesaistīja līdzfinansējumu projektam ,,Metāla mākslas simpozijs Rēzekne 2014”. Rezultātā nedēļas garumā notika metāla mākslas simpozijs, kuru vadīja RMDV pedagogs Norberts Kudiņš, piesaistot profesionālus māksliniekus. Rēzeknes Mākslas un dizina vidusskolas audzēkņi guva jaunas prasmes un zināšanas, līdzdarbojās 3 lielu vides objektu tapšanā, kuri pašlaik ir izvietoti pilsētas teritorijā.
Pērn kopā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu realizēts projekts ,,Pa Saulei – no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem”. Projekts radīja interesi caur darbošanos, aicinot tā dalībniekus pašiem iepazīt Saules zīmi. Tā kā aktivitātes uzsākās rudenī – laikā, kad Saules paliek mazāk – tā tika meklēta aksesuāros un modināta gala pasākumā pirms Ziemassvētkiem – radošās pieturas Rēzeknes novada 4 lauku skolās. Projekts īstenots Kultūras ministrijas Radošo partnerību programmas ietvaros.
RMDV 2014.gadā turpināja sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Mākslinieku savienību, Latgales mākslinieku kopu – popularizēja Latgales mākslu Latvijā un aiz tās robežām, rīkojot un piedaloties izstādēs un plenēros – Rēzekne, Varaklāni, Balvi, Ludza, Kārsava, Viļāni, Krāslava, Preiļi, Rīga, Valmiera (Latvija), Viļņa, Utena (Lietuva), Vitebska (Baltkrievija); biedrību ,,Latgales Kultūras centra izdevniecība” – projekti grāmatu sagatavošanā par reģiona kultūrvidi, kultūrizglītību (grāmata par Latgales glezniecību); tautas lietišķās mākslas studiju “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” – jauno keramiķu (RMDV Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas izglītojamo) prakses nodrošināšana pie Latgales keramiķiem, radošās darbnīcas kopā ar meistariem; Latvijas Kultūras fonda kopa “Pūdnīku skūla” – arī sadarbība radošajās darbnīcās un praksēs; Latvijas Restauratoru biedrību – Restaurācijas izglītības programmas pilnveidošanā un attīstībā; Latvijas Dizaineru savienību un Dizaina informācijas centru – informācijas apritē un izstāžu rīkošanā. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai ir izveidojusies sadarbība ar vairākām augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Liela loma ir Latvijas Mākslas akadēmijai. RMDV ēkā atrodas Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle. Līdz ar to sadarbība ir ļoti regulāra – pedagogu sadarbība gan mācību procesa satura aktualizēšanā, gan skašu-eksāmenu rezultātu izvērtēšanā; kopīgas izglītojamo un studentu darbu izstādes. 2014.gadā turpinājās sadarbība ar Rēzeknes Augstskolu (RA) – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi piedalījās RA studentu kvalifikācijas eksāmenu komisijās; izglītojamo un studentu darbu izstāžu apmeklēšana, izglītojamo ekskursijas uz RA fakultātēm un tikšanās ar mācībspēkiem.
2013.-2015.gadā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola kā partneris līdzdarbojas Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektā “Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi”. Projekts līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”. Projekts pilnveido izglītības iestādes audzēkņu un pedagogu zināšanas koka restaurācijā, organizējot apmācības kursus, pieredzes apmaiņas nometnes un stiprina sadarbību dažādos līmeņos – reģionālajā, valsts un starptautiskajā, piesaistot ne vien Latvijas, bet arī Norvēģijas amatniekus, profesionālo skolu audzēkņus, pedagogus, restauratorus. Piedaloties objekta restaurācijā, jaunas prasmes apgūst Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas audzēkņi, bet norvēģu studenti pārstāv Sam Eyde arodvidusskolu. Rezultātā Rēzekne iegūs vēl vienu sakoptu vēsturisko celtni – tiek restaurēta Rēzeknes Zaļā sinagoga, kas ir senākā koka sinagoga Baltijā. Tā atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā. Projekta realizācijas rezultātā šī restaurācija būtiski uzlabos tā tēlu un kļūs par pozitīvu piemēru citu koka ēku atjaunošanai.