Notikums Baltajā zālē

07. septembris, 2021

Reizi gadā katrs no mums svin dienu, kas vieno mūs ar savas dzimtas sievietēm. Tā ir saikne, kas aizved mūs uz pasaules pirmsākumiem. Uz harmoniju ar sevi un Visumu. Šo pilnības vibrāciju gleznotāja un mākslas pasniedzēja Inga Onževa mums dāvā caur savām gleznām izstādē SAIKNE, kas būs apskatāma Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Baltajā zālē no 08.09.21. – 10.10.2021.

Mūzika, Bērnība, Mīlestība. Trīs pilnības simboli, kas vibrē gleznās, un tos vieno gleznotājas atmiņas. Mūzika vienmēr bija klātesoša Ingas Onževas bērnībā, jo mamma pasniedza mūziku un mūzikas skola bija neatņemama bērnības daļa. Un tā mīlestība, kas tika dota un ņemta, turpinās arī šobrīd, tā tiks dota un ņemta līdz mūžības otrai pusei, kas galu galā izrādās pirmsākums.

Gleznām, kas stāsta par pilnību, nav laika robežu, ir tikai šis brīdis.

Izstāde veltīta gleznotājas mātei Maijai Dedelei.

Kārtība, kādā tiek organizēts izglītības process Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā no 2021. gada 1. septembra

02. septembris, 2021

Informācija vecākiem vai izglītojamā likumiskajam pārstāvim par mājas karantīnas noteikšanu bērnam, ja izglītības iestādē ir Covid-19 gadījums

02. septembris, 2021

Cienījamie vecāki!

            Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka sakarā ar Covid-19 saslimšanas gadījumu klasēs Jūsu bērnam noteikts kontaktpersonas statuss. Epidemioloģiskās drošības likuma izpratnē kontaktpersona ir cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties. Lai ierobežotu turpmāku infekcijas izplatīšanos Jūsu bērnam nepieciešams līdz 15.09.2021. ievērot mājas karantīnu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 55. punktu mājas karantīnas laikā Jūsu bērnam kā kontaktpersonai nepieciešams:

  • uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā, un kopā ar vecākiem būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
  • nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
  • ievērot centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
  • mājas karantīnu pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

            Tuvākajā laikā Jūsu bērna ģimenes ārstam tiks sniegta informācija par medicīniskās novērošanas nepieciešamību un veicamajiem piesardzības pasākumiem. Epidemioloģiskās drošības izpratnē medicīniskā novērošana ir inficēšanās riskam pakļauto personu veselības regulāra pārbaude infekcijas slimības inkubācijas periodā. Covid-19 gadījumā ģimenes ārsts īsteno medicīnisko novērošanu attālināti, telefoniski sazinoties ar bērna vecākiem.

            Informācija par piesardzības pasākumiem, kas kontaktpersonai jāievēro mājas karantīnas (medicīniskās novērošanas) laikā ir pieejama SPKC mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam.

            Papildu informācija:

– Informācija rīcībai Covid-19 pacientiem: https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem

– Skaidrojums par sejas masku lietošanu: https://www.spkc.gov.lv/lv/masku-lietosana

-Jautājumi un atbildes par Covid-19 infekciju uzliesmojumu: https://www.spkc.gov.lv/lv/jautajumi-un-atbildes-par-covid-19-infekcijas-uzliesmojumu

Kā arī cita aktuālā informācija par Covid-19 uzliesmojumu: https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19

Ar ārsta nosūtījumu var veikt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19, telefoniski piesakoties laboratoriskajai izmeklēšanai (tālrunis 8303). Izmantojiet šo iespēju, lai laikus konstatētu Covid-19 infekciju, kura ne vienmēr norit ar izteiktiem simptomiem, sevišķi bērniem!

Slimību profilakses un kontroles centra Rēzeknes Latgales reģionālās nodaļas epidemioloģe Olga Pirtiņa, t.27818233.

Ceļavārdi jaunajam mācību gadam

31. augusts, 2021

Vēlējums jauno mācību gadu uzsākot

31. augusts, 2021


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

Fakss: 64622676

e-pasts: rmv@inbox.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA