Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
IMG_9831q (1000 x 667)

05. Nov. 2018 Apmeklē skolas bibliotēku!

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas bibliotēkas krājums sastāv galvenokārt no mākslas un uzziņu grāmatām. Krājumā ietilpst aptuveni 9000 grāmatas un CD. Skolas bibliotēkā ir lielākais mākslas un dizains izdevumu krājums. Tajā ir pieejamas dažādu projektu un dāvinājumu grāmatas. Krājums tiek ievadīts bibliotēku programmā ALISE. Skolas bibliotēka aprīkota ar 3 datoriem lasītājiem un vienu datoru bibliotekāram, […]

012

01. Nov. 2018 RMDV jaunieši piedalās draudzīgā projektā ,,Daudzkrāsainā Rēzekne”

             Projekta ideja – iepazīt dažādu Rēzeknē dzīvojošo tautību – ukraiņu, krievu, poļu un latviešu – kultūru. Ejot ciemos pie jauniešiem, tika izzināta tautas kultūra, tradīcijas, īpašu cilvēku dzīvesstāsti un devums, ornamenti, ēdieni. Jaunieši kopīgi atpūtās un izglītojās.             18.oktobrī notika Latviešu kultūras diena, kas norisinājās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Radošajās darbnīcās tika veidoti […]

foto_skola1

19. Okt. 2018 Profesionālās ievirzes pedagogu tālākizglītības kursu materiāli (17.10.2018)

Pedagogu profesionālās pilnveides 8 stundu A programmas kursu ”Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Valsts konkursa projekta “Dabas objekta izpēte – vizuāls pētījums” iespējamo darba virzienu apskate” prezentācijas: Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmeta – Zīmēšana uzdevumu apskats – izpēte, novērošana radošums. Tēmas lektors : Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas skolotāja Māra Zīliņa […]

foto_skola1

10. Okt. 2018 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola aicina apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides programmu

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Valsts konkursa projekta “Dabas objekta izpēte – vizuāls pētījums” darba virzienu apskate.   Mērķauditorija: Profesionālās ievirzes mākslas izglītības iestāžu pedagogi. Kursa mērķis: Sagatavot profesionālās ievirzes  vizuālās mākslas pedagogus 2018./2019.m.g.Valsts konkursa pirmās kārtas skolās norisei.   Kursa uzdevumi: iedziļināties Valsts konkursa nolikuma saturā, apjaust pirmajā kārtā paveicamos uzdevumus skolās, sagatavoties Valsts konkursa […]

IMG_0201

08. Okt. 2018 RMDV jaunieši inovatīvas prasmes fotodizainā gūst praksē Lietuvā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 6 jaunieši: JANA ARTJOMENKOVA, ZANE SILIŅA, ŅIKITA VIŠŅAKOVS, DARJA VESELOVA, LOLITA MIKIJANSKA un AGNESE ADIJĀNE kopā ar skolotāju LEONĪDU VAŽNO 1.oktobrī devās uz Viļņas biznesa pakalpojumu darbinieku profesionālās izglītības centru, lai praksē Lietuvas skolā un foto studijā papildinātu teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes melnbaltās un mūsdienu fotogrāfijas izveidē. Līdztekus skolotājs […]