Erasmus +. Katram savs pieredzes stāsts

22. marts, 2022

28. februārī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika tiešsaistes lekcija “Erasmus+ – atspēriena punkts mērķu sasniegšanai”, kurā RMDV bibliotekāre un audzinātāja Iveta Ratnika pastāstīja par Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas dalību mobilitātes projektā Erasmus+ no 2007. – 2020. gadam, kā arī savu un audzēkņu pieredzi braucienos uz Īriju un Portugāli. Lekcijas/prezentācijas nosaukums bija “Erasmus+. Katram savs pieredzes stāsts.” Lekcija notika projekta  “Europe Direct Austrumlatgale” ietvaros un tā ievada Eiropas Jaunatnes gadam plānotos pasākumus. Programma Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta izglītības, profesionālās apmācības, jaunatnes un sporta jomas Eiropā. 

No 2007. – 2020  gadam notika 38 braucieni, kur devās 234 izglītojamie, viņu pavadoņi un arī pedagogi. Dalībniekus uzņēma 22 partneri 12 valstīs – Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Lietuvā u.c. Eiropas valstīs. Iveta Ratnika pastāstīja par savu pieredzi mobilitātes braucienā uz Īriju, kā arī parādīja prezentāciju par jauniešu iespaidiem Portugālē, kur viņi apmeklēja teorētiskās un praktiskās nodarbības, pilnveidoja svešvalodas prasmes, iepazina citu tautu kultūru un tradīcijas, tikās ar citu valstu jauniešiem, kā arī brīvajā laikā lietderīgi atpūtās. 

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, un tajā īpaša uzmanība tiks vērsta Eiropas jauniešu lomai labākas, izglītotākas, iekļaujošākas un digitālākas nākotnes veidošanai. Turpmākajos gados jauniešiem tiks sniegtas vēl plašākas iespējas mācīties, pilnveidoties un iesaistīties dažādos pasākumos visā Eiropā. Iveta Ratnika pastāstīja par nākotnes iespējām, mācoties RMDV, piedalīties šajā projektā. Tā ir arī iespēja piesaistīt vairāk jauniešu skolai.  

Turpmāk mobilitātes braucienos plānots doties līdz pat 27 plūsmām gadā. Tajos varēs doties gan vidusskolas posma izglītojamie un pedagogi, gan profesionālās mākslas ievirzes skolas audzēkņi. Mobilitātes braucieni tiek plānoti trīs virzienos – uz skolām, kur tiek apgūta mākslas un izglītības digitalizācija; uzņēmējspēju attīstība; uz skolām, kas izceļas ar īpašām un interesantām idejām mākslas apgūšanas jomā. Organizējot braucienus, priekšroka tiks dota augsti attīstīta dizaina Skandināvijas valstīm. 

RMDV bibliotekāre un audzinātāja Iveta Ratnika

Vecās smēdes meklējot

21. decembris, 2021

Veco māju durvju stāsts

04. janvāris, 2021

Projektā uzmanību pievērsām veco māju elementam – durvīm. Izpētīt to lomu mājas ārējā izskata kontekstā, dekoratīvos elementus, krāsas un toņus, dalīties savās pārdomās, fotografēt, izzināt mājas saimnieku stāstus – tādas bija 3 ekspedīcijas uz 3 Latgales pilsētām, kur saglabājušās vecās koka mājas ar to durvīm – Ludzā, Krāslavā, Rēzeknes vecajā daļā. Tās ir ne vien vecas savos gados, bet tām piemīt atšķirīgas nianses, vadoties pēc to saimnieku tautības. Meistarklasē ieklausījāmies profesionāla restauratora Kārļa Rubeņa viedoklī par durvju atjaunošanas procesu un to autentiskuma saglabāšanu. Līdztekus izstrādājām ieteikumus, kā atjaunot vecās durvis un savu veikumu prezentējām fotoizstādēs.

Aktivitātes notika projekta ,,Veco māju durvju stāsts’’, kuru līdzfinansēja Valsts kultūrkapitāla fonds, ietvaros.

Projekta rezultātus apkopoja RMDV Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas izglītības programmu vadītājs Andris Anspoks

Fotogrāfijas – durvis Ludzā

Fotogrāfijas – durvis Rēzeknē

Fotogrāfijas – durvis Krāslavā

Projekts ,,Pirts dvielis Latgalē”

16. decembris, 2020

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas projekts ,,Pirts dvielis Latgalē”. Projekts īstenots ar Latgales kultūras programmas atbalstu. Īstenošanas laiks: no 2020. gada 15. maija līdz 2020. gada 15. decembrim.

 

 

 

 

Atziņas

11. februāris, 2020

Atziņas

 

par Radošo partnerību programmas ,,RaPaPro‘‘ atbalstītā projekta ,,Jāņa Ivanova mūzikas dizaina kods‘‘, kuru īstenoja Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu.

 

Jānis Ivanovs šajā projektā ir atklāts no jauna skatu punkta, kas spēj uzrunāt ne tikai ieinteresētus cilvēkus no malas, bet arī profesionālus mūziķus. Tajā ieguldītais laiks un darbs noteikti ir atmaksājies. Inta Ragause

 

Pateicoties šim projektam, mums bija lieliska iespēja iepazīt Jāni Ivanovi, jo līdz šim komponists ir bijis neatklāts, neskatoties uz to, ka mūsu skola ir nosaukta viņa vārdā. Negribas teikt skaļus un patētiskus vārdus, taču es varu droši apgalvot, ka J. Ivanovu var likt vienā rindā ar tādiem 20.gs. mūzikas gigantiem kā Šostakovičs, Hačaturjans vai Prokofjevs. Mihails Pranovičs

 

Man vienmēr patīk piedalīties dažādās aktivitātēs. Šis projekts bija kaut kas jauns. Interesanti bija paskatīties uz Ivanovu, gan ejot pa viņa pēdām, dodoties ekspedīcijā, gan apskatot komponistu no mākslinieciskās puses, domājot par logo. Apguvām dažādas jomas, jo neskatījāmies uz šo projektu tikai no mūziķu puses, bet arī no pētnieka un mākslinieka skatupunkta. Kate Slišāne

 

Kaut gan strādāt pie zīmola izveides ir ļoti atbildīga un nopietna lieta, kopumā tas likās diezgan aizraujoši – apskatīt Ivanova dzimto pusi, iedziļināties dzīves gājumā un daiļradē, lai izprastu viņa būtības kodolu. Interesanti bija arī sastrādāties ar zīmolvedi, arī ar mākslas skolas audzēkņiem un sajust viņu darba īpatnības. Raina Vasiļjeva

 

Šis projekts ļāva uzzināt komponistu Jāni Ivanovu ne tikai kā izcilu personību, bet iepazīt viņa personības arī tālākus nostūrus. Vajadzība pētīt, analizet, sacerēt, organizēt ir ļoti nepieciešama mūsdienās, taču šis projekts iemācīja to, ka uzdevuma izpilde nav viegla. Sintija Ontužāne

 

Tieši tikšanās ar Raimondu Plataci sniedza man iespaidu logotipu veidošanas procesā. Process, kura laikā telpā notika ideju apspriešana un pilnveidošana, domu izteikšana, deva mums visiem lielisku pieredzi un jaunas zināšanas, ko noteikti varēsim izmantot arī nākotnē. Laima Andrijevska

 

Esmu izveidojis savu logo variantu, balstoties uz informāciju, kuru ieguvu no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu vēlmēm, sava redzējuma un Raimonda Platača lekcijā izskanējušās koncepcijas. Ričards Kokins (izvēlētās grafiskās zīmes autors)

 

Projekta gaitā iepazinām komponistu Jāni Ivanovu kā cilvēku, kurš sīksti turējies pie savas vienīgās kaislības – mūzikas un dažādu skaņdarbu komponēšanas. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi daudzajos noklausītajos skaņdarbos, staigājot komponistam tuvās un pazīstamās takas, atpazina Rāznas ūdeņu šļakstus un Mākoņkalna vēja pūsmu. Tā pat arī Raimonda Platača lekcijā guva priekšstatu par to, kā savus vērojumus konceptualizēt un vēlāk vizualizēt grafiskā zīmē. Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi radošajās darbnīcās, pāros sadalījušies, strādāja gan pie logo koncepcijas, gan vēlāk arī kopīgi meklēja grafiskās zīmes risinājumus. Gundega Strautmane

 

 

RAPAPRO

 

ĀTRĀS SAITES


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA