Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

RMDV 2014. gadā īstenoto projektu apraksts

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 2014.gadā sagatavoja, iesniedza fondos un programmās vairākus projektus un lielākajai daļai no projektiem saņēma arī līdzfinansējumu. 2014.gadā izglītības iestāde aktīvi turpināja piesaistīt finansējumu pedagogu pieredzes apmaiņai un izglītojamo praksēm Eiropas Savienības mākslas un dizaina skolās. Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekta ,,Inovācijas un senās tradīcijas mākslas izglītības procesu nodrošināšanā”, […]