Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
grantis

Jauniešu un pedagogu iesaiste praktiskos restaurācijas darbos Rēzeknes pilsētas vēsturiskajā centrā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir sadarbības partneris projektā nr. EEZLV04/INP/2013/5 „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi” līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”, kuru realizē Rēzeknes pilsētas dome. Projekta mērķis  – iesaistot Rēzeknes Mākslas un […]

RMDV 2014. gadā īstenoto projektu apraksts

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 2014.gadā sagatavoja, iesniedza fondos un programmās vairākus projektus un lielākajai daļai no projektiem saņēma arī līdzfinansējumu. 2014.gadā izglītības iestāde aktīvi turpināja piesaistīt finansējumu pedagogu pieredzes apmaiņai un izglītojamo praksēm Eiropas Savienības mākslas un dizaina skolās. Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekta ,,Inovācijas un senās tradīcijas mākslas izglītības procesu nodrošināšanā”, […]