Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumiem Nr. 146 “Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” un saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 2016. gada 28. janvārī noslēgtiem Deleģēšanas līgumiem Nr. 3-24/25 līdz 3-24/31, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola īsteno ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu profesionālo kvalifikāciju

  • ilustrators,
  • restauratora asistents,
  • koka izstrādājumu dizaina speciālists,
  • tekstilizstrādājumu dizaina speciālists,
  • metāla izstrādājumu dizaina speciālists,
  • keramikas izstrādājumu dizaina speciālists,
  • apģērbu dizaina speciālists

iegūšanai.

 

Informācija pa tālruni +372 26462211

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola sniedz konsultācijas un vienojas par sadarbību ar pretendentiem, izstrādā profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu, organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Konsultācijas notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00, pēc iepriekšējas vienošanās.

 

Atbildīgā persona Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā Inese Ratniece