Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas vēsture


Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas dzimšanas laiks ir 1959. gads, kad Rīgas lietišķās mākslas vidusskola atver filiāli Latgales kultūrvēstures muzeja telpās.  Sākumā tā darbojas ar divām nodaļām – Latgalei tradicionālo keramiku un tolaik pieprasīto dekoratīvo noformēšanu. Lielākais nopelns skolas tapšanā ir Voldemāram Kalpiņam, kuram līdzdarbojās Jānis Pujāts, Leons Tomašickis, Imants Žūriņš. Filiāles vadību uzņēmās vēlāk populārais akvareļgleznotājs Jānis Unda.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai.

1969. gadā skola pārtop par Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu.  Audzēkņi var apgūt mākslas keramikas, mākslinieciskās noformēšanas un aušanas specialitātes.

Izglītības iestādes jaunā ēka uzcelta 1980. gadā, kurā līdztekus darbu uzsāk arī Bērnu mākslas skola.

1990. gadā sākas jaunas iespējas skolu absolventiem – tiek atvērta Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas telpās. Tiek nodrošināta izglītības pēctecība.

1993. gadā Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskola tiek reorganizēta par Rēzeknes mākslas koledžu.

Šobrīd RMDV izglītības programmas sākas no laikmetīgas izpratnes par senajiem amatiem un turpinās līdz pat populārajām dizaina programmām. Jaunākais izglītības virziens – foto, koka restaurācija, reklāmas dizains un tēlniecība.

RMDV ir 10 gadu sekmīga starptautiskā sadarbība. Ik gadus norisinās jauniešu un pedagogu prakses, apmācības Eiropas Savienības valstīs, Norvēģijā. Tiek organizētas izstādes un plenēri ārpus Latvijas robežām.

Rēzeknes pilsēta veidojas par nozīmīgu kultūras un izglītības centru – Austrumlatvijas koncertzāle Gors, radošo industriju centrs Zeimuļs, mākslinieciska gājēju iela, kura piesaista ar dažādiem kultūras pasākumiem, studenti Rēzeknes Augstskolā. Kultūras pasākumi koncertzālē, lietderīgs brīvā laika piedāvājums, iespēja pašiem kā skolas audzēkņiem piedalīties kultūras pasākumu veidošanā (simpoziji, plenēri, Mākslas dienas). Tas ir papildus pievilkšanās spēks jauniešiem no citām Latvijas pilsētām izvēlēties studijas tieši Rēzeknē.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir radošs kultūrizglītības un jaunrades centrs, kurš veido šos notikumus.

Rēzeknes pilsētā esošās augstākās izglītības iestādes nodrošina izglītības pēctecību. RMDV absolventiem Rēzeknē ir iespējams turpināt izglītību Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, kā arī Rēzeknes Augstskolā.

RMDV ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas Mākslinieku savienību, Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Dizaineru savienību, Dizaina informācijas centru, tautas lietišķās mākslas studiju “Rēzeknes apriņķa pūdnīki”, Latvijas Kultūras fonda kopu “Pūdnīku skūla”, biedrību „Mediju radošā studija”. Izstādes un radoši projekti tiek īstenoti ar Latvijas mēroga nozīmes kultūrvietām –  Lūznavas muižu un Latgales Vēstniecību Gors. Sadarbībā ar RSEZ uzņēmumu „Verems” tiek organizētas jauniešu darbu izstādes, ar citiem uzņēmumiem nozarē – jauniešu prakses.


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA