Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Kvalifikācija – Foto dizaina speciālists

Apgūstot foto dizaina izglītības programmu, tiek sagatavoti speciālisti, kas spēj strādāt dažādos fotogrāfijas žanros, uzņemt tehniski kvalitatīvus attēlus. Izmantot studijas apgaismojuma ierīces veidojot uzstādījuma fotogrāfijas studijā.

Veidot fotogrāfijas, kas spēj pievērst sev uzmanību ar jauniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, fotoglezniecība, skanogrāfija, šīs fotogrāfijas tiek veidotas kā dizaina sastāvdaļa. Izglītojamie arī apgūst klasiskās fotogrāfijas pamatus.

Iemācās kvalitatīvi strādāt ar grafisko redaktoru „Adobe Photoshop CS” apstrādājot fotoattēlus, veidot arī dizaina projektus.

Foto dizaina speciālists var darboties dažādās jomās; tieši fotogrāfijā – izpildot dažāda veida sarežģītības pasūtījumus, kā arī strādājot reklāmas un dizaina jomā, fotografējot un gatavojot attēlus priekš mēdijiem.

 

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Profesionālā svešvaloda
 • Mākslas un stilu vēsture
 • Kulturoloģija
 • Dizaina pamati
 • Kultūras menedžments
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Datorgrafika
 • Fotografēšanas tehnoloģijas (foto pamati, priekšmetu fotogrāfija, klusā daba, skanogrāfija, fotoglezniecība)
 • Kompozīcija un koloristika
 • Kompozīcija fotogrāfijā
 • Studijas fotogrāfija (portrets, foto tēla veidošana)
 • Foto attēla digitālā apstrāde
 • Video pamati


Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Svešvaloda (angļu)
 • Psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Ekonomika
 • Literatūra
 • Latvijas un pasaules vēsture

 

Iegūstamās prasmes:

 • uzņemt fotografijas dažādos žanros:
 • portrets (klasiskais, modernais),
 • klusā daba,
 • priekšmetu fotogrāfija,
 • radošā fotogrāfija (fotoglezniecība, skanogrāfija).
 • realizēt fotogrāfiski-makslinieciskās idejas dizaina jomā
 • apstrādāt un pārveidot attēlus grafiskajā redaktorā „Adobe Photoshop CS”

 

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi,  ar vidējo – 2.

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.