Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Kvalifikācija – Foto dizaina speciālists

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavoti specialisti kas spēj uzņemt tehniski kvalitatīvus attēlus dažādos fotogrāfijas žanros, izmantot studijas apgaismojuma ierīces veidojot uzstādījuma fotogrāfijas kā studija, tā ārpus tās. Veidot fotogrāfijas, kas spēj pievērst sev uzmanību ar jauniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, fotogrāfijas kas ir veidotas kā dizaina sastāvdaļa. Kvalitatīvi strādāt ar grafisko redaktoru „Adobe Photoshop CS” apstrādājot fotoattēlus. Šāda veida speciālists var darboties dažādās jomās, tieši fotojomā – izpildot dažāda veida sarežģītības pasūtījumus, tā arī strādājot reklāmas un dizaina jomā fotografējot un gatavojot attēlus priekš mēdijiem.

 

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Profesionālā svešvaloda
 • Mākslas un stilu vēsture
 • Kulturoloģija
 • Dizaina pamati
 • Kultūras menedžments
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Datorgrafika
 • Fotografēšanas tehnoloģijas
 • Kompozīcija un koloristika
 • Kompozīcija fotogrāfijā
 • Studijas fotogrāfija
 • Foto attēla digitālā apstrāde
 • Video pamati

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Svešvaloda (angļu)
 • Psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Ekonomika
 • Literatūra
 • Latvijas un pasaules vēsture

 

Iegūstamās prasmes:

 • uzņemt fotografijas dažādos žanros:
 • portrets (klasiskais, modernais),
 • klusā daba,
 • priekšmetu fotogrāfija,
 • radošā fotogrāfija (fotoglezniecība, skanogrāfija).
 • realizēt fotogrāfiski-makslinieciskās idejas dizaina jomā
 • apstrādāt un pārveidot attēlus grafiskajā redaktorā „Adobe Photoshop CS”

 

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi.

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.