Iepirkumi


03.01.2017.

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA KĀRTĪBĀ „Mikroautobusa iegāde Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas vajadzībām.” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV/2017/2)

Izziņošanas datums: 03.01.2017.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets: viena lietota mikroautobusa, turpmāk – mikroautobusa, iegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums)

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Māris Provejs, tālr. 64622676, 27887321, zvanīt darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30

Pieteikumi jāiesniedz līdz: 2016.gada 12. decembrim plkst.10:00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Adrese: Baznīcas iela 34 A, 1. stāvs, 116. kabinets, lietvedībā personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4600.

Pielikumā: nolikums

Lēmums par rezultātiem

25.01.2017. Līgums


03.01.2017.

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA KĀRTĪBĀ „Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai mikroautobusa iegādei” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV/2017/1)

Izziņošanas datums: 03.01.2017.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets: Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga (turpmāk – Pakalpojuma) saņemšanai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums) ar mērķi iegādāties 1 (vienu) lietotu mikroautobusu, ne vecāku par 2012. gada izlaidumu, 9 vietām, līdz 14 500 eiro vērtībā.

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Māris Provejs, tālr. 64622676, 27887321, zvanīt darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30

Pieteikumi jāiesniedz: jāiesniedz darba dienās, no plkst.8:00-12:00 un 13:00-16:30, līdz 2017.gada 16. janvārim plkst.10:00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Adrese: Baznīcas iela 34 A, 1. stāvs, 116. kabinets, lietvedībā personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4600.

Pielikumā: nolikums

Lēmums par rezultātiem

25.01.2017. Līgums


29.11.2016.

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA KĀRTĪBĀ „Instrumentu un darbgaldu iegāde Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas vajadzībām” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV 2016/3)

Izziņošanas datums: 29.11.2016.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets: Saskaņā ar aprakstu Tehniskā specifikācija pielikums nr.2.

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Māris Provejs, tālr. 64622676, 27887321, zvanīt darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30

Pieteikumi jāiesniedz līdz: 2016.gada 12. decembrim plkst.10:00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Adrese: Baznīcas iela 34 A, 1. stāvs, 116. kabinets, lietvedībā personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4600.

Pielikumā: nolikums


02.11.2016.

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA KĀRTĪBĀ “Celtniecības preču iegāde Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas vajadzībām” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV 2016/2)

Izziņošanas datums: 02.11.2016.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets: Saskaņā ar aprakstu Tehniskā specifikācija (Excel fails)

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Māris Provejs, tālr. 64622676, 27887321, zvanīt darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30

Pieteikumi jāiesniedz līdz: 2016.gada 14. novembrim plkst.10:00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Adrese: Baznīcas iela 34 A, 1. stāvs, 116. kabinets, lietvedībā personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4600.

Pielikumā: 

Lēmums par rezultātiem

22.11.2016. Līgums


01.11.2016.

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA KĀRTĪBĀ MATERIĀLU IEGĀDE MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAI” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV 2016/1)

Izziņošanas datums: 01.11.2016.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets:Eļļas krāsas, goušas krāsas, kartons, papīrs, akvareļotas, eļlas krāsas otas, terpentīns, kartons, zīmuļi, audekli saskaņā ar specifikāciju

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Māris Provejs, tālr. 64622676, 27887321, zvanīt darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30

Pieteikumi jāiesniedz līdz: 2016.gada 14. novembrim plkst.10:00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Adrese: Baznīcas iela 34 A, 1. stāvs, 116. kabinets, lietvedībā personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4600.

Pielikumā: 

Lēmums par rezultātiem

23.11.2016. Līgums


03.11.2015.

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA KĀRTĪBĀ MATERIĀLU IEGĀDE MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAI” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV 2015/5)

Izziņošanas datums: 03.11.2015.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets:Eļļas krāsas, goušas krāsas, kartons, papīrs, akvareļotas, eļlas krāsas otas, terpentīns, kartons, zīmuļi, audekli saskaņā ar specifikāciju

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Māris Provejs, tālr. 64622676, 27887321, zvanīt darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30

Pieteikumi jāiesniedz līdz: 2015.gada 16. novembrim plkst.10:00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Adrese: Baznīcas iela 34 a, 1. stāvs, 116. kabinets, lietvedība

Pielikumā: 

Lēmums par rezultātiem

19.11.2015. Līgums


15.10.2015.

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA KĀRTĪBĀ “MATERIĀLU IEGĀDE MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAI” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV 2015/4)

Iepirkums pārtraukts

Izziņošanas datums: 15.10.2015.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets: Eļļas krāsas, goušas krāsas, kartons, papīrs, akvareļotas, eļlas krāsas otas, terpentīns, kartons, zīmuļi, audekli saskaņā ar specifikāciju

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Māris Provejs, tālr. 64622676, 27887321, zvanīt darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30

Pieteikumi jāiesniedz līdz: 2015.gada 26. oktobrim plkst.10:00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Adrese: Baznīcas iela 34 a, 1. stāvs, 116. kabinets, lietvedība


13.10.2015.

“DEGVIELAS UN AUTOGĀZES IEGĀDE” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV 2015/3)

Izziņošanas datums: 13.10.2015.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets:  95 markas benzīns, dīzeļdegviela un autogāze, nodrošināta RMDV transporta vajadzībām Rēzeknē, ceļa posmā Rēzekne – Jēkabpils – Rīga – degvielas uzpildes stacijas Rēzeknē, Jēkabpilī, Rīgā

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Māris Provejs, tālr. 64622676, 27887321, zvanīt darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30

Pieteikumi jāiesniedz līdz: 2015.gada 26. oktobrim plkst.10:00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Adrese: Baznīcas iela 34 a, 1. stāvs, 116. kabinets, lietvedība

Pielikumā: 

Lēmums par rezultātiem

06.11.2015. Līgums


12.10.2015.

“Šujmašīnu iegāde apģērbu dizaina izglītības programmai”, (identifikācijas Nr. RMDV 2015/2)

Izziņošanas datums: 12.10.2015.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets: šujmašīnu iegāde apģērbu dizaina izglītības programmu vajadzībām RMDV.

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Māris Provejs, tālr. 64622676, 27887321, zvanīt darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30

Pieteikumi jāiesniedz līdz: 2015.gada 23. oktobrim plkst.11-00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Adrese: Baznīcas iela 34 a, 1. stāvs, 116. kabinets, lietvedība

Pielikumā: 

Lēmums par rezultātiem

02.11.2015. Līgums


25.08.2015.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola izsludina iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim panta nosacījumiem “Komandējumu pakalpojumu (avio biļešu rezervēšanas un piegādes pakalpojuma) nodrošināšana Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas vajadzībām”

Izziņošanas datums: 25.05.2015.

Pasūtītājs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Iepirkuma priekšmets: komandējumu pakalpojumu (avio biļešu rezervēšanas un piegādes pakalpojuma) nodrošināšana Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas vajadzībām mobilitātes braucieniem Eiropas Savienības valstīs skolas personālam un izglītojamajiem

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta un procedūras jautājumos: ārējās sakaru daļas vadītāja Ināra Groce, tālr. 29299709, e-pasts: inara.groce@inbox.lv

Pieteikumi jāiesniedz līdz: 2015. gada 7. septembris, plkst.11:00; Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas iela 34a, Rēzekne, 117. kabinets

Pielikumā: 

Lēmums par rezultātiem

08.09.2015. LīgumsATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA