Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

RaPaPro 2017 “No vārda līdz tēlam” dizaina produkta karte/buklets “Pieturvietu pastāsti” izstrāde Reklāmas dizaina izglītības programmā /Māra Zīliņa, Iveta Ošāne/

RaPaPro 2017 “No vārda līdz tēlam” dizaina produkta karte/buklets “Pieturvietu pastāsti” izstrāde Reklāmas dizaina izglītības programmā /Māra Zīliņa, Iveta Ošāne/

Palīglīnijas maketēšanā /Māra Zīliņa/

Saimniecībā izmantojamie koka priekšmeti 16.-19. gs. /Vita Borisa/

Starppriekšmetu saikne angļu valodas mācību procesā vidusskolā /Gunta Tjanginska/

Grafēmika /Sandra Kļaviņa/

Ekonomiskās sistēmas un ekonomikas pamatjautājumi /M. Dumpe Eisaka/

Darba risku novērtēšana un preventīvie pasākumi skolā /Irina Laganovska-Vesere/

Cilvēka figūras gleznojums, bez smalkas detalizācijas, 4.kursam /Jānis Plivda/

Infografika – izpētes datu vizualizācija /Māra Ziliņa/

ASPAZIJA /Vita Borisa/

Mācību ekskursija kā efektīva mācību organizācijas forma ekonomikas stundās /Marija Dumpe Eisaka/

Atsevišķu koku un koku grupu gleznošana plenērā /Elga Paura/

Fotogrāfijas kompozīcijas pamatprincipu izmantošana ainavu gleznošanā. /Inga Onževa/