Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Asociācijas un telpa /I. Ošāne/

RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /D.Manuško/

RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /D.Manuško/

RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /N.Losāne/

RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /A.Mazure/

RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /E.Maslovska/

Publiskā uzstāšanās /…/

Publiskā runa /…/

Mācība par krāsām /Iveta Ošāne/

Klusās dabas gleznošana 1.kursam Dizaina programmā un Mākslu izglītības programmā /Inga Onževa/

Mācību priekšmeta “Vides un arhitektūras pamati” mācīšanas racionāla plānošana un organizācija /Aira Medne/

Publiskās runas un uzstāšanās prasmju apguve /Vita Borisa/

Foto dizaina izglītības programmas mācību procesa praktiskās daļas organizācija /Leonīds Važnais/

Akadēmiskā ģipša galvas zīmējuma apguve integrējot mākslas vēstures, literatūras un mitoloģijas tēmas /Jolanta Jonikāne/

RaPaPro 2017 “No vārda līdz tēlam” dizaina produkta karte/buklets “Pieturvietu pastāsti” izstrāde Reklāmas dizaina izglītības programmā /Māra Zīliņa, Iveta Ošāne/

RaPaPro 2017 “No vārda līdz tēlam” dizaina produkta karte/buklets “Pieturvietu pastāsti” izstrāde Reklāmas dizaina izglītības programmā /Māra Zīliņa, Iveta Ošāne/

Palīglīnijas maketēšanā /Māra Zīliņa/

Saimniecībā izmantojamie koka priekšmeti 16.-19. gs. /Vita Borisa/

Starppriekšmetu saikne angļu valodas mācību procesā vidusskolā /Gunta Tjanginska/

Grafēmika /Sandra Kļaviņa/