Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Publiskā uzstāšanās /…/

Publiskā runa /…/

Mācība par krāsām /Iveta Ošāne/

Klusās dabas gleznošana 1.kursam Dizaina programmā un Mākslu izglītības programmā /Inga Onževa/

Mācību priekšmeta “Vides un arhitektūras pamati” mācīšanas racionāla plānošana un organizācija /Aira Medne/

Publiskās runas un uzstāšanās prasmju apguve /Vita Borisa/

Foto dizaina izglītības programmas mācību procesa praktiskās daļas organizācija /Leonīds Važnais/

Akadēmiskā ģipša galvas zīmējuma apguve integrējot mākslas vēstures, literatūras un mitoloģijas tēmas /Jolanta Jonikāne/

RaPaPro 2017 “No vārda līdz tēlam” dizaina produkta karte/buklets “Pieturvietu pastāsti” izstrāde Reklāmas dizaina izglītības programmā /Māra Zīliņa, Iveta Ošāne/

RaPaPro 2017 “No vārda līdz tēlam” dizaina produkta karte/buklets “Pieturvietu pastāsti” izstrāde Reklāmas dizaina izglītības programmā /Māra Zīliņa, Iveta Ošāne/

Palīglīnijas maketēšanā /Māra Zīliņa/

Saimniecībā izmantojamie koka priekšmeti 16.-19. gs. /Vita Borisa/

Starppriekšmetu saikne angļu valodas mācību procesā vidusskolā /Gunta Tjanginska/

Grafēmika /Sandra Kļaviņa/

Ekonomiskās sistēmas un ekonomikas pamatjautājumi /M. Dumpe Eisaka/

Darba risku novērtēšana un preventīvie pasākumi skolā /Irina Laganovska-Vesere/

Cilvēka figūras gleznojums, bez smalkas detalizācijas, 4.kursam /Jānis Plivda/

Infografika – izpētes datu vizualizācija /Māra Ziliņa/

ASPAZIJA /Vita Borisa/

Mācību ekskursija kā efektīva mācību organizācijas forma ekonomikas stundās /Marija Dumpe Eisaka/