Ciantopija /A.Medne, J.Kurmeļova/ 10. jūnijs, 2022

Apģērbu dizaina izglītības programmas mācību procesa laikā izmantojamo grāmatu saraksts /I.Ratnika/ 10. jūnijs, 2022

Ak, šīs garumzīmes! /S.Kļaviņa/ 28. septembris, 2021

Žurnāla makets /M.Zīliņa/ 28. septembris, 2021

Pārbaudes darbs mācību priekšmetā Mākslas un stilu vēsture /I.Laganovska-Vesere, I.Vilčuka/ 28. septembris, 2021

Asociācijas un telpa /I. Ošāne/ 04. jūnijs, 2020

RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /D.Manuško/ 14. februāris, 2020

RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /D.Manuško/ 14. februāris, 2020

RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /N.Losāne/ 14. februāris, 2020

RMDV mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetu apguves analīze /A.Mazure/ 06. februāris, 2020


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA