Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Ekonomiskās sistēmas un ekonomikas pamatjautājumi /M. Dumpe Eisaka/

Darba risku novērtēšana un preventīvie pasākumi skolā /Irina Laganovska-Vesere/

Cilvēka figūras gleznojums, bez smalkas detalizācijas, 4.kursam /Jānis Plivda/

Infografika – izpētes datu vizualizācija /Māra Ziliņa/

ASPAZIJA /Vita Borisa/

Mācību ekskursija kā efektīva mācību organizācijas forma ekonomikas stundās /Marija Dumpe Eisaka/

Atsevišķu koku un koku grupu gleznošana plenērā /Elga Paura/

Fotogrāfijas kompozīcijas pamatprincipu izmantošana ainavu gleznošanā. /Inga Onževa/