3.01.2015 Par skolu

Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676 (kanceleja);

64621716 (mākslas skola)

Fakss: 64622676;

e-pasts: rmv@inbox.lv

Rekvizīti:

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
Reģistrācijas Nr.: 90000048383
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22XXX
Konta Nr.: LV95TREL2220525005000

Kontaktinformācija saziņai ar izglītības iestādes datu aizsardzības speciālistu:

e-pasts: dati@rmdv.lv ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”

pasta adrese: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601, ar norādi uz aploksnes “Datu aizsardzības speciālistam”.


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

Fakss: 64622676

e-pasts: rmv@inbox.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA