Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676 (kanceleja);

64621716 (mākslas skola)

Fakss: 64622676;

e-pasts: rmv@inbox.lv

Rekvizīti:

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
Reģistrācijas Nr.: 90000048383
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22XXX
Konta Nr.: LV95TREL2220525005000

Kontaktinformācija saziņai ar izglītības iestādes datu aizsardzības speciālistu:

e-pasts: dati@rmdv.lv ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”

pasta adrese: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601, ar norādi uz aploksnes “Datu aizsardzības speciālistam”.