Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas administrācija

 

Vārds, uzvārds


 

Amats


 

mob.Nr.


 

Osvalds Zvejsalnieks


 

Direktors


 

29465626


 

Inese Ratniece

 


 

Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā


 

26463660

.


 

Dainors Belasovs


 

Galvenais grāmatvedis


 

26313428


 

Māris Provejs


 

Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā


 

29449853


 

Ināra Groce

 


 

Direktora vietniece komunikāciju un radošajā

jomā


 

29299709

 


 

Inga Čekša Ratniece


 

 Projektu vadītāja


 

29472972


 

Juris Rutkovskis


Dienesta viesnīcas vadītājs


22026581


 

Iveta Degle


 

Lietvede


 

26100114


 

Ināra Jackovska


 

Izstāžu kuratore


 

29637905


 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas izglītības programmu vadītāji

 

 

Vārds, uzvārds


 

Amats


 

mob.Nr.


 

Inese Ratniece Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja 26463660
 


 

 


 

 


 

Lilija Korkliša Izglītības metodiķe  
 


 

 


 

 


 

Kristīne Binduka RMDV Mākslas skolas vadītāja, Apģērbu dizaina izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja 28391085
 


 

 


 

 


 

Marija Dumpe-Eisaka RMDV Dienesta viesnīcas skolotāja 29137558
 


 

 


 

 


 

Andris Anspoks Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas izglītības programmu profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītājs 28344436
 


 

 


 

 


 

Anita Bernāne Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja 26017908
 


 

 


 

 


 

Norberts Kudiņš Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītājs 29425479
 


 

 


 

 


 

Iveta Ošāne Vides dizaina, Reklāmas dizaina un Interjera dizaina izglītības programmu profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja 29427668
 


 

 


 

 


 

Agra Ritiņa Mākslu izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja 26428577
 


 

 


 

 


 

Iveta Ratnika Bibliotekāre 29515577