Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas administrācija un atbalsta personāls

 

Vārds, uzvārds


 

Amats


 

mob.Nr.


 

Osvalds Zvejsalnieks


 

Direktors


 

29465626


 

Inese Ratniece

 


 

Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā


 

26463660

.


 

Dainors Belasovs


 

 

Galvenais grāmatvedis


 

 

26313428


 

 

Māris Provejs


 

Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā


 

29449853


 

Kristīne Binduka RMDV Mākslas skolas vadītāja 28391085
 


 

 


 

 


 

Ināra Groce

 


 

Direktora vietniece komunikāciju un radošajā

jomā


 

29299709

 


 

Inga Čekša Ratniece


 

 Projektu vadītāja


 

29472972


 

Juris Rutkovskis


Dienesta viesnīcas vadītājs


22026581


 

Iveta Degle


 

Lietvede


 

26100114


 

Ināra Jackovska


 

Izstāžu kuratore


 

29637905


 

Lilija Korkliša

 

Izglītības metodiķe

 

22382966


 


 


 

Iveta Ratnika Bibliotekāre 29515577

 


 


 

Marija Dumpe-Eisaka RMDV Dienesta viesnīcas skolotāja 29137558

 

 


 

 


 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas izglītības programmu un metodisko komisiju vadītāji

 

Vārds, uzvārds


 

Amats


 

mob.Nr.


 

Inese Ratniece Audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja 26463660
 


 

 


 

 


 

 Sandra Kļaviņa Vispārizglītojošo un profesionālo teorētisko mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja 26557252
 


 

 


 

 


 

Kristīne Binduka Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja 28391085
 


 

 


 

 


 

Andris Anspoks Restaurācijas un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu vadītājs 28344436
 


 

 


 

 


 

Anita Bernāne Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja 26017908
 


 

 


 

 


 

Norberts Kudiņš Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītājs 29425479
 


 

 


 

 


 

Iveta Ošāne Interjera dizaina un Reklāmas dizaina izglītības programmu vadītāja 29427668
 


 

 


 

 


 

Agra Ritiņa Mākslu izglītības programmas vadītāja 26428577
 


 

 


 

 


 

 Gunārs Klaučs  Veidošanas un formu mācības skolotāju metodiskās komisijas un Vides dizaina izglītības programmas vadītājs 29889793 
 


 

 


 

 


 

 Lienīte Ratniece Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja 28381588 
 


 

 


 

 


 

 Gundega Strautmane Multimediju dizaina izglītības programmas vadītāja 25919016 
 


 

 


 

 


 

 Leonīds Važnais  Foto dizaina izglītības programmas vadītājs 29583125 
 


 

 


 

 


 

 Jolanta Jonikāne Zīmēšanas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja 29497572
 


 

 


 

 


 

 Inga Onževa  Gleznošanas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja 20026100