Kā iestāties


Kļūsti par jaunieti, kurš dzīvo mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē! Nāc un mācies Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā!

Starptautiskās prakses un konkursi, audzēkņu radītas skolas tradīcijas.

Satiec jaunus draugus un aizrautīgus pedagogus, iegūstot konkurētspējīgu izglītību!

Pēc pamatizglītības apguves (mācību ilgums 4 gadi)

Produktu dizains (modulārā izglītības programma) ar specializāciju:

 • Tekstilizstrādājumu dizains
 • Koka izstrādājumu dizains
 • Metāla izstrādājumu dizains
 • Keramikas izstrādājumu dizains
 • Modes aksesuāru un rotu dizains (metāls, keramika, tekstils).

Vizuālā māksla ar specializāciju:

 • Glezniecība un grafika
 • Fotomāksla
 • Tēlniecība.

Apģērbu dizains (modulārā izglītības programma).

Grafiskais dizains (modulārā izglītības programma).

Restaurācija (koks).

Pēc vidējās izglītības apguves (mācību ilgums 2 gadi)

Tekstilizstrādājumu dizains

Koka izstrādājumu dizains

Metāla izstrādājumu dizains

Keramikas izstrādājumu dizains

Vides dizains (tēlniecība)

Restaurācija (koks).

Skolā ir stipendija un dienesta viesnīca.

Erasmus+ ietvaros ir iespēja apgūt praksi Eiropā. 

Dokumentu iesniegšanas kārtība

 • Personas, kuras vēlas uzsākt mācības Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, aizpilda iesniegumu un elektroniski atsūta uz skolas elektronisko adresi rmv.@inbox.lv, atsūta pa pastu vai iesniedz klātienē izglītības iestādē Rēzeknē, Baznīcas ielā 34A, lietvedībā, no 2021. gada 20. marta līdz 2021. gada 9. jūlijam. Pārējos dokumentus iesniedz klātienē, atsūta elektroniski vai ierakstītā vēstulē pēc izglītības dokumenta saņemšanas iepriekšējā izglītības iestādē līdz 2021. gada 9. jūlijam. Ja dokumentus neiesniedz klātienē, to oriģināli jāuzrāda ierodoties skolā pirmajā skolas dienā.
 • Nepilngadīga reflektanta iesniegumu paraksta arī viņa likumiskais pārstāvis.
 • Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • Iegūto izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus;
  • Ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokli;
  • Divas fotogrāfijas 3×4 cm;
  • Divus radošos darbus (vienu zīmējumu, vienu gleznojumu) pēc autora izvēles;
 • Reflektantus izglītības iestādē uzņem konkursa kārtībā, pamatojoties uz direktoram adresētu pilngadīgas personas iesniegumu, iepriekšējās izglītības rezultātiem un radošā uzdevuma vērtējumu. 
 • Uzņemšana izglītības iestādē notiek pēc atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem, ņemot vērā valsts atzīta izglītības dokumenta par pamatizglītības ieguvi vērtējumu Latviešu valodā, Matemātikā, pirmajā svešvalodā, Vizuālajā mākslā, Mājturībā un tehnoloģijās, bet par vidējās izglītības apguvi – Latviešu valodā, Matemātikā un pirmajā svešvalodā un iesūtīto radošo darbu vērtējuma.
 • Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā līdz 14. jūlijam, ievērojot personu datu aizsardzību.

Reflektanta iesniegums

Atrodamies: Latgales kultūras galvaspilsētā Rēzeknē,

Baznīcas 34A

e-pasts: rmv@inbox.lv

tālrunis 64622676; 20242878 (lietvedība); 26462211 (mācību daļa)

mājaslapa: rmdv.lv


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: rmv@inbox.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA