Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Pašnovērtējuma ziņojums (pievienots 1.03.2018 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam (pievienots 17.01.2017 )

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi (pievienots 19.04.2016 )

Izglītības likums (pievienots 20.11.2015 )

Profesionālās izglītības likums (pievienots 20.11.2015 )

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam „RADOŠĀ LATVIJA” (pievienots 18.11.2015 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas attīstības plāns 2014 – 2021 gadiem (04.03.2014) (pievienots 17.11.2015 )

Attīstības stratēģija 2030 (03.2012) (pievienots 17.11.2015 )

Pašnovērtējums (08.01.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas dienesta viesnīcas reglaments (08.04.2015) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas pedagoģiskās padomes reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas audzēkņu padomes reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

RMDV Mākslas skolas reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Metodisko komisiju reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Iekšējās kārtības noteikumi (20.03.2013) (pievienots 17.11.2015 )

RMDV nolikums (02.01.2008) (pievienots 17.11.2015 )