Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Iekšējās kārtības noteikumi (20.09.2013) (pievienots 17.11.2018 )

Grozījumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 07.09.2018. iekšējos noteikumos Nr.17 “Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība” (pievienots 4.10.2018 )

Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība (pievienots 25.09.2018 )

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (pievienots 9.09.2018 )

Kārtība, kādā nosaka pedagogu darba algas likmes 2018./2019.mācību gadam (pievienots 7.09.2018 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas darba plāns 2018./2019. mācību gadam (pievienots 4.09.2018 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Dienesta viesnīcas izmaksas (pievienots 24.08.2018 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas Izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas kārtība (pievienots 17.05.2018 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas nolikums (pievienots 17.05.2018 )

Rēzeknes Mākslas un Dizaina vidusskolas nolikums (pievienots 30.04.2018 )

Pašnovērtējuma ziņojums (pievienots 1.03.2018 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam (pievienots 17.01.2017 )

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi (pievienots 19.04.2016 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas attīstības plāns 2014 – 2021 gadiem (04.03.2014) (pievienots 17.11.2015 )

Attīstības stratēģija 2030 (03.2012) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas dienesta viesnīcas reglaments (08.04.2015) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas pedagoģiskās padomes reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas audzēkņu padomes reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

RMDV Mākslas skolas reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Metodisko komisiju reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )