Normatīvi


Izglītojamo uzņemšanas kārtība 2022./2023.mācību gadam (23.03.2022)

Mākslas padomes nolikums (16.12.2021)

Par Ziemas balvas piešķiršanas kārtību (16.12.2021)

Mārketinga padomes nolikums (10.12.2021)

Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglaments (17.09.2021)

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi (13.09.2021)

Kārtība, kādā tiek organizēts izglītības process Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā no 2021.gada 1.septembra (31.08.2021)

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 2020.gada publiskais pārskats (30.05.2021)

Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība (27.01.2021)

Grozījumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 02.09.2020. iekšējos noteikumos Nr.7 “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” (04.01.2021)

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas privātuma politika (04.01.2021)

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.gada)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (02.09.2020)

Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis 

Fizisko personas datu apstrādes, izmantojot videonovērošanas sistēmu, kārtība (20.12.2019) 

Pašnovērtējuma ziņojums (19.12.2019)

Trauksmes celšana (23.10.2019)

Iekšējās kārtības noteikumi (06.09.2019) 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Dienesta viesnīcas izmaksas 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas nolikums 

Rēzeknes Mākslas un Dizaina vidusskolas nolikums 


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA