Normatīvi


Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 2020.gada publiskais pārskats (30.05.2021)

Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība (27.01.2021)

Grozījumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 02.09.2020. iekšējos noteikumos Nr.7 “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” (04.01.2021)

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas privātuma politika (04.01.2021)

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.gada)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (02.09.2020)

Kārtība, kādā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā tiek organizēts mācību process 2020./2021.mācību gadā un noteiktie epidemioloģiskie pasākumi (28.08.2020)

Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis 

Fizisko personas datu apstrādes, izmantojot videonovērošanas sistēmu, kārtība (20.12.2019) 

Pašnovērtējuma ziņojums (19.12.2019)

Trauksmes celšana (23.10.2019)

Iekšējās kārtības noteikumi (06.09.2019) 

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas darba plāns 2020.gadam (02.09.2019) 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Dienesta viesnīcas izmaksas 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas nolikums 

Rēzeknes Mākslas un Dizaina vidusskolas nolikums 

Pašnovērtējuma ziņojums

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas attīstības plāns 2014 – 2021 gadiem (04.03.2014)

Attīstības stratēģija 2030 (03.2012) 


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

Fakss: 64622676

e-pasts: rmv@inbox.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA