Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Skolas pedagoģiskās padomes reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas audzēkņu padomes reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Metodisko komisiju reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )