Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Pašnovērtējuma ziņojums (pievienots 1.03.2018 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam (pievienots 17.01.2017 )

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas attīstības plāns 2014 – 2021 gadiem (04.03.2014) (pievienots 17.11.2015 )

Attīstības stratēģija 2030 (03.2012) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas dienesta viesnīcas reglaments (08.04.2015) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas pedagoģiskās padomes reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Skolas audzēkņu padomes reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )

Metodisko komisiju reglaments (27.12.2013) (pievienots 17.11.2015 )