Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Kvalifikācija – absolvents iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītību

 • Izglītības procesā tiek sniegtas iespējas bērniem un jauniešiem iepazīt un apgūt vizuālās un lietišķās mākslas vērtības un radoši darboties dažādos vizuālās un lietišķās mākslas veidos;
 • Tiek apgūti akadēmiskā zīmējuma un gleznojuma pamati;
 • Mākslas skolas pedagogi cenšas radīt audzēkņos emocionālā gandarījuma sajūtu, kas būtu motivējošs faktors turpmākai radošai darbībai;

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Kompozīcija
 • Darbs materiālā ( papīra liešana, darbs ar pērlītēm, stikla apgleznošana, floristika, mezglošana, aušana, apdruka, zīda apgleznošana, leļļu šūšana un citi darbi )
 • Batika
 • Mākslas valodas pamati
 • Veidošana
 • Tēlniecības pamati
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Maketēšana

Iegūstamās prasmes

 • Prasme radoši darboties ar dažādiem materiāliem  vizuālās un lietišķās mākslas veidos;
 • Prasme realizēt mākslinieciskas idejas darbojoties grupā;
 • Prasme praktiski pielietot apgūtos mākslas valodas pamatprincipus un terminoloģiju analizējot arhitektūras, tēlotājas un lietišķās mākslas darbus;
 • veidota izpratne par mākslas veidiem, žanriem, stiliem, tehnikām un to attīstību hronoloģiskā secībā.

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas mākslas skolas

mācību stundu saraksts  

2018./2019.m.g.   2. semestrim