Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Kvalifikācija – Metāla izstrādājumu dizaina speciālists

Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā audzēkņi apgūst vispārējo un metāla dizaina priekšmetu kompozīciju, rotu dizaina, galda piederumu dizaina, gaismas dizaina, unikālā dizaina pamatus.

Mācību laikā audzēknis apgūst praktiskās iemaņas un prasmes metālu apstrādē – lodēšanu, kalšanu, metināšanu, virpošanu, prot apstrādāt dārgmateriālus, krāsainos metālus un tēraudus.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mākslas, dizaina un stilu vēsture
 • Dizaina pamati
 • Kultūras menedžments
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Kompozīcijas pamati un koloristika
 • Burtu mācība
 • Datorgrafika un foto pamati
 • Materiālu mācība
 • Metāla izstrādājumu projektēšana
 • Metāla izstrādājumu tehnoloģijas
 • Trīsdimensiju darbi

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda ( iekļauta arī profesionālā svešvaloda)
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Tehniskā grafika
 • Ekonomika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Kultūras vēsture

 

Iegūstamās prasmes:

 • Smalku rotu un galda piederumu dizains
 • Metāla dizaina priekšmetu kompozīcija
 • Gaismas ķermeņu dizaina pamati
 • Kalšanas, metināšanas, lodēšanas prasmes

 

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi, ar vidējo izglītību – 2 gadi.

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.