Mākslas


Mākslu izglītības programmā padziļināti tiek apgūta gleznošana, zīmēšana, kompozīcija. Tiek apgūtas akadēmiskās zināšanas, klusās dabas, portreta un figūras zīmējumā un gleznojumā. Prakses laikā apgūtas ainavas, pilsētas ainavas atspoguļojuma prasmes, pielietojot dažādas tehnikas, izceļot individuālo izglītojamā rokrakstu. Grafikas pamatos tiek apgūtas dažādas grafikas tehnikas, tiek veikti izglītojamo kompozīciju mākslas darbu novilkumi. Poligrāfijas pamatos tiek apgūts viss par iespieddarbu tapšanu. Foto pamatos un datorgrafikā tiek sniegtas audiovizuālās pamatprasmes. Izglītojamajiem ir iespēja izveidot savu animācijas īsfilmiņu, kustīgos attēlus un citas mūsdienās nepieciešamās prasmes.

Prakses laikā, jau kā tradīcija, katru gadu tiek veikti ārsienu gleznojumi, sadarbībā ar pilsētu vai individuāliem uzņēmējiem. Izglītojamie piedalās valsts un starptautiska mēroga konkursos – izstādēs, iegūstot godalgotas vietas. Izglītojamo kvalifikācijas darbi piedalās pirmajā nopietnajā izstādē Latgales reģiona muzejos un izstāžu zālēs.

Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi.


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: rmv@inbox.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA