Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Kvalifikācija – Ilustrators

Izglītības programma ir vienīgā Latgales reģionā ar stājmākslas novirzienu, kur audzēkņi pastiprināti apgūst zīmēšanu un gleznošanu.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mākslas un stilu vēsture
 • Kultūras menedžments
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Kompozīcijas pamati un koloristika
 • Burtu mācība
 • Datorgrafika un foto pamati
 • Poligrāfijas pamati
 • Materiālu tehnoloģija
 • Veidošana un formu mācība
 • Grafikas pamati

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda ( iekļauta arī profesionālā svešvaloda)
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Ekonomika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Kultūras vēsture
 • Plastiskā anatomija

 

Iegūstamās prasmes:

 • Dažādas gleznošanas un zīmēšanas tehnikas
 • Ainavu, klusās dabas, portretu gleznošana
 • Vecmeistaru darbu kopēšana
 • Grāmatu mākslinieciskā konstruēšana
 • Sienu apgleznošana

 

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi, ar vidējo izglītību – 2 gadi.

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.