Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Skolas ēkas rekonstrukcijas projekts

Gads Projekta nosaukums, numurs Aktivitātes Programma, projekta izmaksas
2010 – 2011

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas infrastruktūras pielāgošana profesionālās izglītības programmu sekmīgai apguvei atbilstoši radošo industriju darba tirgus prasībām

 

Nr.2010/0187/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/002

 

(darbības programma 2007. – 2013.gadam ,,Infrastruktūra un pakalpojumi 3.1.1.1.aktivitāte „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”)

Veikti renovācijas darbi: apkures sistēmas un siltummezgla, elektroinstalācijas un santehnikas nomaiņa, ugunsdrošības un ventilācijas sistēmas ierīkošana ēkas vecajā korpusā, vispārbūvniecības darbi (logu, grīdas seguma, iekšējo durvju nomaiņu, apdares darbi) veikti vairākos kabinetos, darbnīcās, laboratorijās, labierīcības un kāpņu telpās, koridoros. Projekta ietvaros renovētajās telpās uzstādīts moderns mācību aprīkojums Restaurācijas un Vides dizaina izglītības programmām, kā arī atjaunota datortehnika  

ERAF1

528 094,00 LVL

(751 410,07 EUR),

no kura 448 879,00 LVL

(638 697,28 EUR) ERAF daļa,

79 215,00 LVL (112 712,79 EUR) – valsts budžeta līdzfinansējums