Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

RMDV projektos kā partneris

 

Gads Projekta nosaukums, numurs Aktivitāte
2013 – 2015

RMDV partneris Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektā ,,Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi”,

EEZLV04/INP/2013/5

 

Projekts līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 ,,Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”

Pilveidotas audzēkņu un pedagogu zināšanas koka restaurācijā, organizējot apmācības kursus, pieredzes apmaiņas nometnes; stiprināta sadarbība dažādos līmeņos – reģionālajā, valsts un starptautiskajā, piesaistot ne vien Latvijas, bet arī Norvēģijas amatniekus, profesionālo skolu audzēkņus, pedagogus, restauratorus. Piedaloties objekta – Rēzeknes zaļās sinagogas – restaurācijā, jaunas prasmes apguva Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas audzēkņi, bet norvēģu studenti pārstāvēja Sam Eyde arodvidusskolu.
Rezultātā Rēzekne ieguva vēl vienu sakoptu vēsturisko celtni – restaurēta Rēzeknes zaļā sinagoga, kas ir senākā koka sinagoga Baltijā. Tā atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā.