Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

RMDV projekti – radošās darbnīcas, simpoziji, plenēri, ekspedīcijas, grāmatas par mākslu

Gads
Projekta nosaukums, aktivitātes
Programma
2007
Keramikas radošās darbnīcas modernizācija

Iegādāti jauni mufeļi RMDV Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas vajadzībām

KKF
2008
Modernās podniecības plenēra ,,Aiz kalniņa dūmi kūp jeb jauno podnieku radošā darbnīca Rēzeknē’’

RMDV Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņu, pedagogu un citu interesentu radīti keramikas darbi Mākslas dienu ietvaros

Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektu konkurss

rezekne

2008 – 2009
Pētera Zeiles grāmata par Latgales glezniecību
partneris – Latgales Kultūras centra izdevniecība
Apjomīgs darbs par Latgales glezniecību no pirmsākumiem līdz mūsdienām Grāmata pieejama bibliotēkās un kultūrizglītības iestādēs Latvijā
KKF
2009
Osvalda Zvejsalnieka darbu katalogs ,,Baltā baznīca’’

Apkopotas mākslinieka O.Zvejsalnieka gleznu reprodukcijas.

Katalogs pieejams Latgales reģiona bibliotēkās

3_logo
2010
Dizaina dienas Rēzeknē
Konference un radošā nedēļa par jauniešu iespējām dizainā, sadarbība ar uzņēmumiem, kuri rada produktus un pakalpojumus ar pievienoto vērtību

Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektu konkurss

rezekne

2011
Ceļa krusti Latgalē
partneris – Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrībaRMDV Restaurācijas izglītības programmas jaunieši skolotāju vadībā atjaunoja 14 krucifiksus Latgalē
3_logo
2011
Piepildīsim pilsētu!

Izveidots vides objekts pie RMDV kā piemērs pilsētu vides sakārtošanai un izdaiļošanai

Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektu konkurss

rezekne

2011-2013
Grāmata par Francisku Varslavānu
Grāmatas autore – RMDV skolotāja, mākslas zinātniece Irēnas Vilčukas. Grāmata pieejama bibliotēkās un skolās Latvijā

KKF

Reģiona pašvaldības

2014

Metālmākslas simpozijs

Metāla mākslas simpozijs, piesaistot profesionālus māksliniekus. RMDV audzēkņi guva jaunas prasmes un zināšanas, līdzdarbojās 3 lielu vides objektu tapšanā, kuri izvietoti pilsētas teritorijā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

rezekne

2014
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola radošās industrijas procesos
Izdota grāmata par Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas lomu radošās industrijas attīstībā Latvijā un Eiropā kopumā
KKF
2014
Pa Saulei – no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem
Kopā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, sadarbībā ar Rēzeknes novada skolāmInterese caur darbošanos, aicinot dalībniekus pašiem iepazīt Saules zīmi – radošās pieturas Rēzeknes novada lauku skolās Gaigalavā, Stoļerovā, Sakstagalā un Feimaņos

RAPAPRO

LR Kultūras ministrijas

Radošo partnerību programma

2014
Osvalda Zvejsalnieka darbu katalogs ,,Terra Vitae’’

Apkopoti mākslinieka O.Zvejsalnieka pēdējo gadu darbi.

Katalogs pieejams bibliotēkās

 3_logo
Kopš 2015

RMDV ir jaunuzņemto UNESCO ASP skolu vidū

unesco

RMDV dalība UNESCO aktivitātēs, popularizējot organizācijas idejas un vērtības, darbošanās kultūrizglītības jomā

2015

Sarunas ar māksliniekiem

Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajām skolām: mākslas darbu (gleznu) tapšana pēc rakstu darbiem, radošās darbnīcas Rēzeknes Mākslas namā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs’’

rezekne

2015
Jauno tēlnieku simpozijs

Sadarbībā ar Latgales reģiona mākslas skolām tapa vides objekts ,,Pateicība’’

 3_logo
2015
Starptautiski konkurētspējīgu specialitāšu apguve RMDV mūsdienīgu tehnoloģiju vidē

Jauna aprīkojuma iegāde Mākslas izglītības programmai

KKF
2015
Grāmata: Rēzeknes Mākslas nams jeb Rēzeknes Skrunda

Grāmatas autore – mākslas zinātniece Ingrīda Burāne

Izdotā grāmata nonākusi skolās un bibliotēkās Latvijā

KKF
2016
RMDV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana foto apmācībai

Izveidots kabinets – studija foto apmācības nodrošināšanai

KKF
2016
Restaurēsim pilsētas senās lietas!

RMDV Restaurācijas un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņi pedagogu uzraudzībā saskaņā ar izpētes darbu veica Rēzeknes Mākslas nama grīdas seguma restaurācijas darbus    4 zālēs un Centrālajā ieejas vestibilā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

 rezekne

2016
Latgales segas stāsts

RMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņu ekspedīcijas pie Latgales audējām, veco segu izpēte, uzsākta datu bāzes izveide par Latgales segām

 3_logo
2016
No burta līdz skaņai
Sadarbībā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskoluUzlabota Rēzeknes sabiedriskā transporta vide un pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, senioriem un maziem bērniem, izveidojot muzikālo pieturu un izlasāmu uzrakstu paraugus

RAPAPRO

LR Kultūras ministrijas

Radošo partnerību programma

2017
Simpozijs ,,LIKTEŅLAIVA’’

Metālmākslinieku vadībā izveidoti 4 vides objekti kā ieskaņa Latgales kongresa simtgades aktivitātēm Rēzeknē, tā ievadot Latvijas simtgades pasākumus valstī

KKF

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

rezekne

2017
Logs Latgales vecā koka mājā

Tapa stāsti par koka logiem un restauratora ieteikumi; izstrādāta un interneta vidē izvietota digitālā burtnīca; Latgalē 5 vietās noorganizēta veco koka logu fotogrāfiju izstāde

KKF
2017
Foto studijas aprīkošana RMDV jaunas izglītības programmas darbības nodrošināšanai

Iegādāts foto aprīkojums jaunizveidotās izglītības programmas – Foto dizains – pilnveidošanai

KKF
2017
No vārda līdz tēlam

Sadarbībā ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu izveidots inovatīvs kultūras produkts Rēzeknei: maršruta karte, kur pilsētas slavenākās vietas attēlotas ar grafiskiem zīmējumiem, tapuši 10 pieturu stāsti, vēsturei savijoties ar mūsdienām un piepalīdzot fantāzijai

RAPAPRO

LR Kultūras ministrijas

Radošo partnerību programma

2016 – 2017
Grāmata: ,,Vitālijs Kalvāns’’
RMDV kā sadarbības partnerisGrāmatas autore – RMDV skolotāja, mākslas zinātniece Irēna Vilčuka. Grāmata pieejama bibliotēkās un skolās Latvijā

3_logo

KKF

Ludzas novada dome

2018
Tautastērpu ceļš
Tiek veikts apkopojums un izstrādāts pētījums par Latgales tautastērpu – ieteikumi digitālā versijā un  diskusija par projekta rezultātiem tiešraidē
KKF
2018
RMDV materiāltehniskās bāzes uzlabošana Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā
Iegādāts jauns aprīkojums RMDV Metāla izstrādājumu izglītības programmas sekmīgai darbībai, kuru mācību procesā izmantos arī citas izglītības programmas
KKF
2018
Rēzeknes pilsētas Mākslas nama parka ainavas pilnveidošana

RMDV Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi pedagogu vadībā dizainiski izveidos jaunu galda nojumi, lai koka galds un soli pie nama esošā dīķa būtu lietojami un pieejami vairāku gadu garumā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

rezekne

2018
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā
Apmācību kursi RMDV skolotājiem, lai Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā izveidotu radošās uzņēmējdarbības laboratoriju.

RAPAPRO

LR Kultūras ministrijas

Radošo partnerību programma

2018
2018  Simpozijs ,,Lubāna ezera stāsts’’
Projekta rezultāts – 2 jauni vides objekti pie Latvijas lielākā ezera – Lubāna

Latgales kultūras programma

Rēzeknes novada pašvaldības projektu konkurss