RMDV projekti – radošās darbnīcas, simpoziji, plenēri, ekspedīcijas, grāmatas par mākslu


Gads
Projekta nosaukums, aktivitātes
Programma
2007
Keramikas radošās darbnīcas modernizācija

 

Iegādāti jauni mufeļi RMDV Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas vajadzībām

KKF
2008
Modernās podniecības plenēra ,,Aiz kalniņa dūmi kūp jeb jauno podnieku radošā darbnīca Rēzeknē’’

 

RMDV Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņu, pedagogu un citu interesentu radīti keramikas darbi Mākslas dienu ietvaros

Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektu konkurss

rezekne

2008 – 2009
Pētera Zeiles grāmata par Latgales glezniecību
partneris – Latgales Kultūras centra izdevniecība
Apjomīgs darbs par Latgales glezniecību no pirmsākumiem līdz mūsdienām Grāmata pieejama bibliotēkās un kultūrizglītības iestādēs Latvijā
KKF
2009
Osvalda Zvejsalnieka darbu katalogs ,,Baltā baznīca’’

 

Apkopotas mākslinieka O.Zvejsalnieka gleznu reprodukcijas.

Katalogs pieejams Latgales reģiona bibliotēkās

3_logo
2010
Dizaina dienas Rēzeknē
Konference un radošā nedēļa par jauniešu iespējām dizainā, sadarbība ar uzņēmumiem, kuri rada produktus un pakalpojumus ar pievienoto vērtību

Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektu konkurss

rezekne

2011
Ceļa krusti Latgalē
partneris – Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrībaRMDV Restaurācijas izglītības programmas jaunieši skolotāju vadībā atjaunoja 14 krucifiksus Latgalē
3_logo
2011
Piepildīsim pilsētu!

 

Izveidots vides objekts pie RMDV kā piemērs pilsētu vides sakārtošanai un izdaiļošanai

Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektu konkurss

rezekne

2011-2013
Grāmata par Francisku Varslavānu
Grāmatas autore – RMDV skolotāja, mākslas zinātniece Irēna Vilčuka. Grāmata pieejama bibliotēkās un skolās Latvijā
KKF

Reģiona pašvaldības

2014

Metālmākslas simpozijs

 

Metāla mākslas simpozijs, piesaistot profesionālus māksliniekus. RMDV audzēkņi guva jaunas prasmes un zināšanas, līdzdarbojās 3 lielu vides objektu tapšanā, kuri izvietoti pilsētas teritorijā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

rezekne

2014
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola radošās industrijas procesos
Izdota grāmata par Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas lomu radošās industrijas attīstībā Latvijā un Eiropā kopumā
KKF
2014
Pa Saulei – no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem
Kopā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, sadarbībā ar Rēzeknes novada skolāmInterese caur darbošanos, aicinot dalībniekus pašiem iepazīt Saules zīmi – radošās pieturas Rēzeknes novada lauku skolās Gaigalavā, Stoļerovā, Sakstagalā un Feimaņos
RAPAPRO

LR Kultūras ministrijas

Radošo partnerību programma

2014
Osvalda Zvejsalnieka darbu katalogs ,,Terra Vitae’’

 

Apkopoti mākslinieka O.Zvejsalnieka pēdējo gadu darbi.

Katalogs pieejams bibliotēkās

 3_logo
Kopš 2015

RMDV ir jaunuzņemto UNESCO ASP skolu vidū

unesco

RMDV dalība UNESCO aktivitātēs, popularizējot organizācijas idejas un vērtības, darbošanās kultūrizglītības jomā

2015

Sarunas ar māksliniekiem

 

Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajām skolām: mākslas darbu (gleznu) tapšana pēc rakstu darbiem, radošās darbnīcas Rēzeknes Mākslas namā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs’’

rezekne

2015
Jauno tēlnieku simpozijs

 

Sadarbībā ar Latgales reģiona mākslas skolām tapa vides objekts ,,Pateicība’’

 3_logo
2015
Starptautiski konkurētspējīgu specialitāšu apguve RMDV mūsdienīgu tehnoloģiju vidē

 

Jauna aprīkojuma iegāde Mākslas izglītības programmai

KKF
2015
Grāmata: Rēzeknes Mākslas nams jeb Rēzeknes Skrunda

 

Grāmatas autore – mākslas zinātniece Ingrīda Burāne

Izdotā grāmata nonākusi skolās un bibliotēkās Latvijā

KKF
2016
RMDV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana foto apmācībai

 

Izveidots kabinets – studija foto apmācības nodrošināšanai

KKF
2016
Restaurēsim pilsētas senās lietas!

 

RMDV Restaurācijas un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņi pedagogu uzraudzībā saskaņā ar izpētes darbu veica Rēzeknes Mākslas nama grīdas seguma restaurācijas darbus    4 zālēs un Centrālajā ieejas vestibilā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

rezekne

 

2016
Latgales segas stāsts

 

RMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņu ekspedīcijas pie Latgales audējām, veco segu izpēte, uzsākta datu bāzes izveide par Latgales segām

 3_logo
2016
No burta līdz skaņai
Sadarbībā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskoluUzlabota Rēzeknes sabiedriskā transporta vide un pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, senioriem un maziem bērniem, izveidojot muzikālo pieturu un izlasāmu uzrakstu paraugus
RAPAPRO

LR Kultūras ministrijas

Radošo partnerību programma

2017
Simpozijs ,,LIKTEŅLAIVA’’

 

Metālmākslinieku vadībā izveidoti 4 vides objekti kā ieskaņa Latgales kongresa simtgades aktivitātēm Rēzeknē, tā ievadot Latvijas simtgades pasākumus valstī

KKF

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

rezekne

2017
Logs Latgales vecā koka mājā

 

Tapa stāsti par koka logiem un restauratora ieteikumi; izstrādāta un interneta vidē izvietota digitālā burtnīca; Latgalē 5 vietās noorganizēta veco koka logu fotogrāfiju izstāde

KKF
2017
Foto studijas aprīkošana RMDV jaunas izglītības programmas darbības nodrošināšanai

 

Iegādāts foto aprīkojums jaunizveidotās izglītības programmas – Foto dizains – pilnveidošanai

KKF
2017
No vārda līdz tēlam

 

Sadarbībā ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu izveidots inovatīvs kultūras produkts Rēzeknei: maršruta karte, kur pilsētas slavenākās vietas attēlotas ar grafiskiem zīmējumiem, tapuši 10 pieturu stāsti, vēsturei savijoties ar mūsdienām un piepalīdzot fantāzijai

RAPAPRO

LR Kultūras ministrijas

Radošo partnerību programma

2016 – 2017
Grāmata: ,,Vitālijs Kalvāns’’
RMDV kā sadarbības partnerisGrāmatas autore – RMDV skolotāja, mākslas zinātniece Irēna Vilčuka. Grāmata pieejama bibliotēkās un skolās Latvijā
3_logo

KKF

Ludzas novada dome

2018
Tautastērpu ceļš
Tiek veikts apkopojums un izstrādāts pētījums par Latgales tautastērpu – ieteikumi digitālā versijā un  diskusija par projekta rezultātiem tiešraidē
KKF
2018
RMDV materiāltehniskās bāzes uzlabošana Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā
Iegādāts jauns aprīkojums RMDV Metāla izstrādājumu izglītības programmas sekmīgai darbībai, kuru mācību procesā izmantos arī citas izglītības programmas
KKF
2018
Rēzeknes pilsētas Mākslas nama parka ainavas pilnveidošana

 

RMDV Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi pedagogu vadībā dizainiski izveidos jaunu galda nojumi, lai koka galds un soli pie nama esošā dīķa būtu lietojami un pieejami vairāku gadu garumā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

rezekne

2018
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā
Apmācību kursi RMDV skolotājiem, lai Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā izveidotu radošās uzņēmējdarbības laboratoriju.
RAPAPRO

LR Kultūras ministrijas

Radošo partnerību programma

2018
Simpozijs ,,Lubāna ezera stāsts’’
Projekta rezultāts – 2 jauni vides objekti pie Latvijas lielākā ezera – Lubāna
3_logo
2019
RMDV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana foto dizaina apmācības nodrošināšanai

 

Iegādāts RMDV izglītības procesam nepieciešamais tehniskais aprīkojums foto apmācības 2.studijas darbam

KKF
2019
Meistarklases ar Purvīša balvas nominantiem

 

Meistarklases Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas rīkotās starptautiskās konferences ,,Māksla. Sadarbība. Mijiedarbība’’ ietvaros, dodot iespēju iepazīt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā

KKF
2019
Arvīds Egle Latvijas glezniecībā

 

RMDV kā sadarbības partneris, grāmatas autore – RMDV skolotāja, mākslas zinātniece Irēna Vilčuka

3_logo

2019

Prieks reizināts ar 3

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas kopdarbs ar Latgales Kultūrvēstures muzeju un Rēzeknes Tautas teātri: izveidot un rēzekniešiem piedāvāt netradicionālu skatījumu par 3 kultūras iestādēm un to darbību 60 gadu garumā, radot kopīgu radošās industrijas produktu un to izplatot plašai sabiedrības daļai

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs’’

rezekne

2019

Jāņa Ivanova mūzikas dizaina kods

 

RMDV kā sadarbības partneris kopā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu un Preiļu Lietišķās mākslas un vēstures muzeju iepazīst Latvijas kultūras kanonu mūzikas daiļradē – Jāni Ivanovu, un tiek  radīts mūsdienās izmantojamais dizaina stāsts un kods, kurš pamatojas uz komponista daiļradi, mūziku un krāsu izjūtu

RAPAPRO

LR Kultūras ministrijas

Radošo partnerību programma

2020

RMDV foto apmācības tehniskā aprīkojuma pilnveidošana

 

Iegādāts RMDV nepieciešamais tehniskais aprīkojums gaismas mākslas studijas un darbnīcas ierīkošanai

KKF

2020

Pirts dvielis Latgalē

 

Pētīts Latgales pirts dvielis kā nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļa, iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, lai tās nodotu tālāk: noorganizētas ekspedīcijas pie pirtniekiem un folkloras kopas; izstrādāti pirts dvieļi, kur tradicionālais savijas ar mūsdienu dizainu; apkopoti Latgales pirts dvieļu stāsti, izveidojot datu bāzi interneta mājas lapā

3_logo

2020

Izdaiļosim Rēzekni

 

Pilnveidota Rēzeknes pilsētas Mākslas nama parka ainava ar ārsienu gleznojumiem, kas sekmīgi iekļausies teritorijas vizuālajā tēlā, veicinot kultūras un tūrisma popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs’’

rezekne

2020

Veco māju durvju stāsts

 

Caur fotogrāfijām un stāstiem iepazītas Latgales veco māju durvis, organizēta meistarklase to atjaunošanas procesā, kas ir pamatā ieteikumu izstrādei šo durvju autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem līdzdarbojoties ar profesionālu restauratoru

KKF

2020

Sarunas ar māksliniekiem

 

Nodrošinātas meistarklases ar 3 māksliniekiem Rēzeknes Mākslas un dizaina  vidusskolā, kas pilnveido topošo mākslinieku profesionālo izglītību

KKF

2021

RMDV tehniskā aprīkojuma modernizācija zīmēšanas un gleznošanas nodarbībām

 

Iegādātas grafiskās planšetes zīmēšanas un gleznošanas mācību stundām

KKF

2021

RMDV dizaina izglītības programmu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

 

Iegādāts izglītības procesam nepieciešamais pārvietojamais alumīnija buka celtnis, kuru pielieto smagu materiālu novietošanai un objektu montāžai gan iekštelpās, gan ārtelpās

KKF

2021

Rēzeknes Mākslas nama vizītkarte

 

Caur jaunrades procesiem sekmēt Rēzeknes Mākslas nama kā tradicionālā kultūras mantojuma saglabātāja un attīstītāja atpazīstamību plašākas sabiedrības vidū, izveidojot tā vizītkarti: radošais konkurss un banera, tā statīva dizainiskās konstrukcijas izveide

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs’’

rezekne

2021

Dvieļu raksti

 

Pētīts Latgalē austais dvielis kā nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļa, izveidojot izglītojošu digitālo materiālu un nodrošinot tā pieejamību plašai sabiedrībai: 5 ekspedīcijas pie audējām lietišķajās mākslas studijās un aušanas darbnīcās, dvieļu apraksti un tehniskie zīmējumi, to izvietošana www.rmdv.lv sadaļā Dvieļu raksti, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos

KKF

2021

Latgales vecās smēdes meklējot

 

Izstrādāta pirmā digitālā burtnīca par Latgales vecajām smēdēm, izpētes un analīzes procesā iesaistot jauniešus – RMDV Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas izglītojamos, tā attīstot viņu izpratni un līdzdarbību kultūrvides mantojuma saglabāšanā: 10 ekspedīcijas uz Latgales pilīm un muižām un 10 stāsti par smēdēm un ieteikumi par to nākotnes iespējām

3_logo

2021

Tver mirkli!

 

Radošās darbnīcas ar 2 fotomāksliniekiem RMDV Foto dizaina un Vizuālās saziņas līdzekļu izglītības programmas izglītojamajiem topošo fotogrāfu profesionālās izaugsmes attīstīšanā

KKF


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA