Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

RMDV audzēkņu prakse un skolotāju pieredzes apmaiņa Eiropā

Gads
Projekta nosaukums, numurs Projekta aktivitātes
Programma,  
projekta izmaksas
2008
Eiropas pieredze profesionālās izglītības programmu pilnveidošanai dizainā un mākslā

LLP-LdV-VETPRO-2008-LV-313

5 pedagogu pieredzes apmaiņa Rimini mākslas un dizaina izglītības iestādes Itālijā

EU_flag_23L

7 565,00 EUR

2008
Jauno speciālistu prakse radošajās industrijās

LLP-LdV-IVT-2008-LV-134

Audzēkņu mobilitātes prakse:

Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas 2 audzēknes  – Glāzgovas Mākslas skolā Lielbritānijā (Skotijā)

Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas 2 jaunieši – Kokapstrādes vidusskolā Zvolenā Slovākijā

Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas 2 audzēknes – Kežmarokas mākslas vidusskolā Slovākijā

EU_flag_23L

15 918,00 EUR

2009

Jaunas tendences mākslas un dizaina izglītībā Eiropā

LLP-LdV-VETPRO-2009-LV-322

6 pedagogu pieredzes apmaiņa Korkas pilsētas dizaina un mākslas skolās Īrijā

EU_flag_23L

13 776,00 EUR

2009
RMDV audzēkņu iemaņu un prasmju pilnveidošana dizainā

LP-LdV-IVT-2009-LV-133

Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas, Apģērbu dizaina un Rokdarbu izglītības programmu 7 audzēkņi praksē Rimini pilsētas Valsts mākslas institūtā F.Mengaroni Itālijā

EU_flag_23L

20 536,00 EUR

2010

Inovatīvu metožu pielietošana dizaina un mākslas izglītībā

2010-1-LV1-LEO03-00777

6 pedagogu pieredzes apmaiņa Sofijas pilsētas mākslas un dizaina skolās Bulgārijā

6 skolotāju – Valensijas pilsētas mākslas un dizaina skolās Spānijā

EU_flag_23L

20 908,26 EUR

2010
Novitāšu apguve Eiropas mākslas un dizaina skolās – iespēja sekmīgi iekļauties darba tirgū

2010-1-LV1-LEO01-00608

Vides dizaina izglītības programmas 7 audzēkņiem prakse Mākslas un tehnoloģiju koledžā Valensijas pilsētā – Escuela Superior de Arte y Tecnologia – Spānijā

Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas 7 jauniešiem – Utenas mākslas skolā Lietuvā,

Vizuāli plastiskās mākslas, Metāla izstrādājumu, Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas izglītības programmu 9 audzēkņiem – Korkas Colaiste Stiofain Naofa CSN jeb Nākotnes izglītības koledžā Īrijā

EU_flag_23L

52 537,00 EUR

2011

Jaunu radošo prasmju un zināšanu iegūšana atbilstoši mūsdienu iespējām

2011-1-LV1-LEO03-02066

5 pedagogu pieredzes apmaiņa Seviļas pilsētas mākslas un dizaina skolās Spānijā

5 pedagogu pieredzes apmaiņa Pesaro apgabala mākslas un dizaina skolās Itālijā

5 pedagogu pieredzes apmaiņa Zvolenas apgabala mākslas un dizaina skolās Slovākijā

EU_flag_23L

25 760,00 EUR

2012
Jauniešu prakse radošās industrijas tirgū un labie piemēri Eiropas valstīs

2012-1-LV1-LEO01-03502

Mobilitātes prakses izglītojamajiem:

Restaurācijas un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu 10 audzēkņi – Blakstad vidusskolā Norvēģijā,

Apģērba dizaina un Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmu 10 jaunieši –Portsmutas South Down koledžā Lielbritānijā

Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas 4 audzēkņi – Rimini pilsētas Valsts mākslas institūtā  F.Mengaroni Itālijā

EU_flag_23L

72 055,00 EUR

2013

Inovācijas un senās tradīcijas mākslas izglītības procesu nodrošināšanā

2013-1-LV1-LEO03-05354

6 pedagogu pieredzes apmaiņa Stambulas mākslas un dizaina skolās Turcijā

EU_flag_23L

9 948,00 EUR

2014

Pēc inovācijām jaunu izglītības programmu ieviešanai

2014-1-LV01-KA102-000077

3 pedagogu mobilitāte Bragas mākslas un dizaina skolās Portugālē,

3 pedagogu – Seviļas mākslas un dizaina skolās Spānijā

erasmus

11 760,00 EUR

2015

Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām

2015-1-LV01-KA102-013147

6 jaunieši praksē Seviļas mākslas skolā un pie darba devējiem Spānijā,

6 audzēkņi – Bragas mākslas skolā un pie darba devējiem Portugālē

6 pedagogu mobilitāte Sofijas mākslas skolās Bulgārijā

erasmus

49 450,00 EUR

2016

Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā

2016-1-LV01-KA102-022584

4 pedagogu pieredzes apmaiņa Romas mākslas un dizaina skolās Itālijā

12 izglītojamo prakse Nacionālajā mākslas skolā ,,Ilia Petrov” Sofijā un Humanitārajā arodvidusskolā ,,St.Kirila un Metodija” Blagoevgradas pilsētā, arī muzejā un mākslas galerijā Bulgārijā

erasmus
40 219,00 EUR

2017

Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā

2017-1-LV01-KA102-035290

10 jaunieši mobilitātes praksē pie darba devēja un dizaina skolā Rimini Itālijā

4 pedagogu pieredzes apmaiņa Seviļas mākslas un dizaina skolās Spānijā

4 pedagogu pieredzes apmaiņa Palermo mākslas un dizaina skolās Itālijā

6 jaunieši praksē Lietuvā

erasmus
54 103,00 EUR

2018

Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum

2018-1-LV01-KA102-046906

 

6 jaunieši praksē un 1 skolotājs māca Lietuvā, Viļņas profesionālās izglītības centrā
6 jaunieši  mobilitātes praksē pie darba devējiem Lielbritānijā, Portsmutā
6 jauniešiem  prakse pie darba devējiem Portugālē, Montijo
2 pedagogi pieredzes apmaiņā Lisabonas mākslas un dizaina skolās Portugālē
2 pedagogiem pieredzes apmaiņa Slovākijā
erasmus
59 595,00 EUR