Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Kvalifikācija – Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists veic teksta, attēlu, 2d un 3d grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšanu, lai izstrādātu web aplikācijas, animācijas, interaktīvās reklāmas un tml. Multimediju dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas, mājas lapu dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot izpildītāja darbu multimediju projektēšanas, plānošanas, organizēšanas, realizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mākslas un stilu vēsture
 • Kultūras menedžments
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Kompozīcija
 • Konceptuālā kompozīcija
 • Veidošana
 • Dizaingrafika
 • Maketēšana
 • Trīs dimensiju datormodelēšana
 • Internets
 • Foto pamati
 • Video
 • Animācija
 • Maketēšana
 • Grafika
 • Sabiedrības un cilvēka drošība

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda ( iekļauta arī profesionālā svešvaloda)
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Ekonomika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Kultūras vēsture

 

Iegūstamās prasmes:

 • Teksta, attēlu, 2d un 3d grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšanu, lai izstrādātu web aplikācijas, animācijas, interaktīvās reklāmas un tml.
 • Strādāt izpildītāja darbu multimediju projektēšanas, plānošanas, organizēšanas, realizēšanas un konsultēšanas jomās.

 

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi.

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.