Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Kvalifikācija – tekstilizstrādājumu dizaina speciālists

Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas apguves laikā audzēknis mācās izgatavot oriģinālus tekstildarbus interjera iekārtošanai.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mākslas, dizaina un stilu vēsture
 • Dizaina pamati
 • Kultūras menedžments
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Kompozīcijas pamati un koloristika
 • Burtu mācība
 • Datorgrafika un foto pamati
 • Materiālu mācība
 • Tekstilizstrādājumu projektēšana
 • Tekstilizstrādājumu tehniku apguve
 • Aušanas teorija
 • Audumu vēsture

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda ( iekļauta arī profesionālā svešvaloda)
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Tehniskā grafika
 • Ekonomika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Kultūras vēsture

 

Iegūstamās prasmes:

 • Oriģinālu tekstildarbu, audumu un aksesuāru izgatavošana
 • Audumu apgleznošana, apdrukas māksla, batika
 • Šūšanas pamatu prasmes
 • Tekstilmozaīkas veidošanas tehnika
 • Aušana no netradicionāliem materiāliem

 

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi, ar vidējo izglītību – 2 gadi.

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.