Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Kvalifikācija – Koka izstrādājumu dizaina speciālists

Audzēkņi apgūst pilnu darba procesu, sākot no skicēm, kur tiek atrisinātas projektējamo priekšmetu formas, proporcijas, funkcijas, tehniskie risinājumi darba zīmējumos, līdz konkrētām mēbelēm vai dizaina objektiem materiālā.

Mācību procesā notiek sadarbība ar dažādiem mēbeļu un kokapstrādes uzņēmumiem, kas audzēkņiem ļauj sekot līdzi aktuālajām ražošanas norisēm. Šo uzņēmumu vidū ir liekto un līmēto mēbeļu detaļu rūpnīca „Sāga”, rūpnīca „Latvijas Finieris”, „Nakts mēbeles”, „Coppa”, „CFDF”.  Koka izstrādājumu dizaina speciālists ir ieguvis paaugstinātu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, kas dod iespēju veikt izpildāmā darba projektēšanu, plānošanu, organizēšanu un realizāciju konkrētā projekta robežās un savas kompetences ietvaros.

 

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mākslas, dizaina un stilu vēsture
 • Dizaina pamati
 • Kultūras menedžments
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Kompozīcijas pamati un koloristika
 • Burtu mācība
 • Datorgrafika un foto pamati
 • Materiālu mācība
 • Koka objektu projektēšana
 • Koka izstrādājumu tehnoloģijas
 • Koka virpošana
 • Veidošana un formu mācība

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda ( iekļauta arī profesionālā svešvaloda)
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Tehniskā grafika
 • Ekonomika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Kultūras vēsture

 

Iegūstamās prasmes:

 • Modernu mēbeļu projektēšana un izgatavošana
 • Dažādu stilu ornamentu veidošana un to griešana kokā
 • Virpošana
 • Suvenīru, rotu, rotaļlietu izgatavošana
 • Vides un interjera objektu izveide

 

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi, ar vidējo izglītību – 2 gadi.

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.