Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

Kvalifikācija – Restauratora asistents

Programmas apguves gaitā iespējama specializācija:

 • mēbeļu, kokgriezumu restaurētāja asistents;
 • polihromā (krāsotā) koka, zeltījumu restaurētāja asistents.

Kultūras pieminekļu restaurācijas programma ir saistīta ar ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, aizsargāšanu un saglabāšanu.

Mācību procesā akcentēts patstāvīgs problēmsituāciju izpētes darbs, projektu darbs un mācību satura integrācija.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mākslas un stilu vēsture
 • Kultūras menedžments
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Kompozīcijas pamati un koloristika
 • Burtu mācība
 • Datorgrafika un foto pamati
 • Materiālu tehnoloģija
 • Restaurācijas teorija un dokumentācija
 • Veidošana
 • Koksnes un polihromijas materiālu ķīmija
 • Restaurācijas darbu tehnoloģijas

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda ( iekļauta arī profesionālā svešvaloda)
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Matemātika
 • Informātika
 • Ekonomika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Kultūras vēsture
 • Ķīmija ( saīsināts kurss)

 

Iegūstamās prasmes:

 • Senu mēbeļu un citu priekšmetu restaurēšana
 • Dažādu stila ornamentu veidošana un to griešana kokā
 • Virpošana
 • Sakrālās mākslas pētīšana
 • Saimniecībā noderīgu koka priekšmetu atjaunošana.

 

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi, ar vidējo izglītību – 2 gadi.

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.