Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
skola1

12. Mar. 2019 Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Dizaina vēsture kā caurviju kompetence”

Šī gada 14., 15.martā RMDV telpās notiks Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) profesionālās kompetences pilnveides kursi “Dizaina vēsture kā caurviju kompetence” Reģistrācija 14.martā 9.30, nodarbību sākums 10.00. Darba kārtība abām dienām pielikumā 

013

08. Mar. 2019 Nedēļa “lielajā” skolā

No 4. līdz 7.martam Rēzeknes Mākslas skolas audzēkņi izmantoja iespēju katru dienu doties ekskursijā pa “lielo” skolu – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu. Katru dienu notika ciemošanās citā izglītības programmā – Koka izstrādājumu dizains, Restaurācija, Metāla izstrādājumu dizains, Apģērbu dizains, Vides dizains, Foto dizains. Jauniešus sagaidīja un ekskursijas vadīja izglītības programmu vadītāji un skolotāji. Pasākums […]

AFISHA_Satekpunkti (1000 x 708)

05. Mar. 2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Satekpunkti”

  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu veikums katru gadu tiek parādīts plašākai apskatei. Pirmoreiz kopējā izstādē piedalās mūsu skolas Sakstagala, Kaunatas un Gaigalavas filiāles audzēkņi, kas, savu skolotāju virzīti, izpaudušies daudzveidīgos radošos darbos. Šogad esam veikuši ļoti dažādus uzdevumus, pētījuši dabas objektus, eksperimentējuši, tāpēc savu izstādi nosaucām par satekpunktiem. Tie ir gan […]

004

28. Feb. 2019 Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa 2018./2019.mācību gadā I kārta

Valsts konkursa tēma ir dabas objekta vizuāls pētījums, iekļaujot vērojumus un procesa dokumentēšanu. Audzēkņi vairākus mēnešus risināja savus pētījumus . Konkursa I kārtu skolā noslēdza darbu vērtēšana un II kārtas dalībnieku izvirzīšana.   Konkursa žūrija konkursa I kārtas darbus vērtē, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: darba konceptuāls risinājums (dabas objekta izvēle un pamatojums, dabas objekta vizuālo […]

BMSK_izst

26. Feb. 2019 RMDV Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „ Satekpunkti ” Latgales Kultūrvēstures muzejā no 06.03.-13.04.2019.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu veikums katru gadu tiek parādīts plašākai apskatei. Šogad esam veikuši ļoti dažādus uzdevumus, pētījuši dabas objektus, eksperimentējuši, tāpēc savu izstādi nosaucām par satekpunktiem. Tie ir gan papīra tektonikas darbi, kuros audzēkņi mēģina attēlot telpiskus objektus, gan kompozīcijas darbi ar cilvēka figūru noteiktā telpā, gan darbi , kuros […]