Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv

12. Okt. 2015 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola līdzdarbojas UNESCO Asociēto skolu projektā

Kopš šī gada septembra Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir jaunuzņemto UNESCO ASP skolu vidū. Izglītības iestādes audzēkņiem un pedagogiem ir iespēja darboties UNESCO aktivitātēs, popularizējot organizācijas idejas un vērtības. UNESCO ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija. Tā dibināta 1945. gada 16. novembrī, lai visā pasaulē veicinātu miera kultūru, rosinātu sadarbību un dialogu […]

12. Okt. 2015 RMDV jaunieši praksē uz Spāniju un Portugāli

        Programmas ERASMUS+ projekta ,,Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām’’, Nr.2015-1-LV01-KA102-013147, ietvaros Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas jaunieši jaunas zināšanas un prasmes dodas iegūt praksē ārpus Latvijas. Pirmā grupa jau aizbrauca vakar. 6 audzēkņi – Marija Satibaldijeva, Laura Stūris, Elvis Sviklis, Marika Šeinova, Kristīne Šubrovska, Anete Zaķe – skolotājas […]

22. Sep. 2015 Norvēģu jaunieši RMDV apgūst gleznošanas prasmes

No 19. – 26. septembrim Rēzeknē norisinās projekta nr. EEZLV04/INP/2013/5 „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi” aktivitātes. Projekta partneri – studenti un pasniedzēji no Sam-Eyde tehniskās skolas (Arendāle, Norvēģija) viesojās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, iepazīstot kultūrizglītības izglītības programmas un to tehnisko aprīkojumu, kompetencēm, mācību […]

26. Aug. 2015 Latgales jauno tēlnieku simpozijā top galvenais vides objekts

Kopš š.g. pavasara Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā sarosījušies ir jaunie tēlnieki. Pedagoga Gunāra Klauča vadībā tika rīkots konkurss ,,Pateicība’’, kurā  bija aicināti piedalīties Latgales reģiona mākslas skolu audzēkņi un vispārizglītojošo skolu 8.-9.klašu skolēni.  Darbu tēma – Pateicība. No 24 saņemtajiem darbiem par veiksmīgāko tika atzīts EMMAS SITKOVAS darbs. Meitene mācās Rēzeknes Mākslas skolas 7.b […]

25. Mai. 2015 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola rīko Latgales jauno tēlnieku simpoziju

Kādai ir jāizskatās dzimtajai pilsētai vai ciematam, kādi jauni vides objekti iederas – to var ietekmēt arī skolēni ar savām radošajām idejām un darbiem. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola vasarā rīkos Latgales jauno tēlnieku simpoziju. Jau ir uzsāktas pirmās aktivitātes – noslēdzies konkurss ,,Pateicība’’, kurā  bija aicināti piedalīties Latgales reģiona mākslas skolu audzēkņi un vispārizglītojošo […]