Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas budžets


Obligāti sniedzamā informācija (Saskaņā ar “Informācijas atklātības likuma” 10. pantu)

Ieņēmumu veidsĪss skaidrojums2021. gada budžets
Resursi izdevumu segšanai1192858
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumiMācību maksas ieņēmumi, dienesta viesīcas ieņēmumi, telpu nomas ieņēmumi un komunālo pakalpojumi ieņēmumi52647
TransfertiPašvaldību transferti5544
Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiemVispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1134667
Izdevumu veidsĪss skaidrojums2021. gada budžets
Izdevumi kopā1192858
AtlīdzībaDarbinieka mēneša amatalga, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas976064
Preces un pakalpojumiPakalpojumi un materiālu iegāde142061
Subsīdijas, dotācijas un sodiālie pabalstiStipendijas69631
Kapitālie izdevumiPamatkapitāla veidošana5102


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA