Tikšanās

25. maijs, 2022

MODE SAULRIETĀ

19. maijs, 2022

13.maijā RMDV Modes dizaina audzēknes piedalījās Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīcas jauniešu iniciatīvas projektā “Mode saulrietā”, rādot tērpu dizaina kolekcijas.

Sindijas Isajevas kolekcija “Sinkrētisms”

Klintas Safroņukas cepuru kolekcija

Džeinas Lubānes kolekcija “Metamorfozes

Ievas Pontagas tērpu kolekcija “Paralēles”

Līgas Avotiņas kolekcija “Ambivalence”

Benitas Fedotovas Gaideles tērpu kolekcija “Zefīrs”

Sabīnes Zepas kolekcija “Trijstūri”

Vinetas Bļasānes kolekcija “Meža meitenes”

Nellijas Silas kolekcija “Deviance”

Netradicionālais tērps – autori: Nadja Jekimova, Darja Legkobitova, Marita Lele, Ineta Kokina, Vlada Toropčinova

Renātes Dimperes ZILĀ LAGŪNA

03. maijs, 2022

2022. gada 30. aprīlī stikla pūšanas darbnīcā, meistaru Aleksandra Logvina un Valērija Veisa vadībā, norisinājās stikla trauka „Zilā lagūna” veidošana pēc konkursa uzvarētājas RMDV audzēknes Renātes Dimperes radošās skices. 

Skiču konkursā „Stikla iecere” kopumā tika iesūtīti 157 darbi un pārstāvētas 17 izglītības iestādes no dažādiem Latvijas reģioniem. Dalībnieku skices izvērtēja LSAC izveidota žūrija: stikla pūtējs Aleksandrs Logvins, LSAC vadītāja Ilze Griezāne, kā arī stikla mākslinieces Aīda Rotčenkova un Anna Varnase. Žūrijas darbs noritēja samērā raiti, vērtējot ne tikai idejas oriģinalitāti un radošumu, bet arī atbilstību stikla pūšanas tehnoloģijai. Vienbalsīgi tika pieņemts lēmums galveno balvu (balstoties uz skices attēlu veidotu, unikālu stikla trauku, kā arī iespēju piedalīties skices realizācijas procesā stikla pūšanas darbnīcā) piešķirt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēknei Renātei Dimperei par darbu „Zilā lagūna” (pedagogs Gunārs Klaučš).  

Skiču konkurss „Stikla iecere” tika mērķtiecīgi virzīts, lai popularizētu nemateriālā kultūras mantojuma vērtības – stikla pūšanas amata prasmes jauniešu vidū.

AKVARELIS. ELGAS PAURAS AUDZĒKŅI.

26. aprīlis, 2022

27.04. plkst.11.00 RMDV BALTAJĀ ZĀLĒ sveicam ELGU PAURU jubilejā.

Elga Paura ir  meistars Latgales un Latvijas akvareļglezniecībā. Ūdenskrāsas plūst un piesātinās sulīgā krāsu laukumā, aizsākot klusās dabas vai monumentālas ainavas stāstu. Nejaušība niansēs un  precīzi komponēta  skrāpējumu faktūra paver Elgas Pauras iekšējās pasaules garīgo dimensiju.  

Elgas Pauras glezniecības meistarību piedzīvoja vairākas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu paaudzes. RMDV Baltajā zālē ir apskatāmi skolas fondos glabātie mākslinieces audzēkņu darbi. Ik darbā jūt SKOLU šī vārda dižākajā nozīmē. Skolotājs iedvesmo, rāda tehniku, bet plūdums, krāsu jutība ir individuāla.  

Raksturīgi, ka daudziem darbiem nav saglabājies autora paraksts. Mācību laikā šķiet nenozīmīgi uzlikt savu vārdu uz akvareļa. Tāpēc katrā neparakstītajā darbā mēs meklējam skolotāja garīgo pieskārienu, ticot, ka skolēns ir palicis skolotāja atmiņā – reizēm zūd vārdi, bet otas vilciens, krāsas plūdums paliek atmiņā.  

Kādēl ir tik maz akvareļgleznotāju?  

Aklvarelis ir izaicinošs. Tas vēlas brīvību, bet īsts meistars brīvību prot līdzsvarot ar domas skaidrību. Akvarelis ir tiekšanās uz dzidrumu, uz spēju gavilēt par nejaušību. Tas pieprasa darba noformējumu, kas pats par sevi jau ir sarežģīts un trausls. Un, galvenais, akvarelis pieprasas ilgstošu gleznošanu, rokas un koncentrēšanās treniņu. To nevar izlabot, jo tas ir vienreizējs. 

Aicinām baudīt Elgas Pauras darbus LKM.

Atvērto durvju diena

26. aprīlis, 2022

Pieslēgties tiešsaistei 29.04.2022. no plkst.14:00 līdz 15:00


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA