Profesionālās ievirzes izglītības programma 5 gadi


Mākslas skolas absolvents iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītību

 • Izglītības procesā tiek sniegtas iespējas bērniem un jauniešiem iepazīt un apgūt vizuālās un lietišķās mākslas vērtības
 • Izprast dizaina procesus un radoši darboties dažādos vizuālās mākslas veidos;
 • Tiek apgūti akadēmiskā zīmējuma un gleznojuma pamati;
 • Mākslas skolas pedagogi cenšas radīt audzēkņos emocionālā gandarījuma sajūtu, kas būtu motivējošs faktors turpmākai radošai darbībai, izglītības turpināšanai vidējā posmā .

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Kompozīcija
 • Darbs materiālā ( papīra liešana, darbs ar pērlītēm, stikla apgleznošana, floristika, mezglošana, apdruka, leļļu šūšana un citi darbi )
 • Mākslas valodas pamati
 • Veidošana

Iegūstamās prasmes:

 • Prasme radoši darboties ar dažādiem materiāliem vizuālās mākslas jomā;
 • Prasme realizēt mākslinieciskas idejas darbojoties grupā;
 • Prasme praktiski pielietot apgūtos mākslas valodas pamatprincipus un terminoloģiju analizējot arhitektūras, tēlotājas un lietišķās mākslas darbus;
 • veidota izpratne par dizainu, par mākslas veidiem, žanriem, stiliem, tehnikām un to attīstību.

MĀCĪBU PLĀNS

Mācību priekšmetiMācību stundu skaitsKontaktstundas
1. klase2. klase3. klase4. klase5. klase
Profesionālie mācību priekšmeti      
Zīmēšana2803535707070
Gleznošana2803535707070
Kompozīcija210  707070
Mākslas valodas pamati140   7070
Darbs materiālā3507070707070
Veidošana140   7070
Prakse  ⃰60 202020 
Kopā1460140160300440420


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA