Profesionālās ievirzes izglītības programma 7 gadi


Mākslas skolas absolvents iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītību

 • Izglītības procesā tiek sniegtas iespējas bērniem un jauniešiem iepazīt un apgūt vizuālās un lietišķās mākslas vērtības
 • Izprast dizaina procesus un radoši darboties dažādos vizuālās mākslas veidos
 • Tiek apgūti akadēmiskā zīmējuma un gleznojuma pamati
 • Datorgrafikas pamati
 • Mākslas skolas pedagogi cenšas radīt audzēkņos emocionālā gandarījuma sajūtu, kas būtu motivējošs faktors turpmākai radošai darbībai, izglītības turpināšanai vidējā posmā.

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Kompozīcija
 • Darbs materiālā (papīra liešana, darbs ar pērlītēm, stikla apgleznošana, floristika, mezglošana, aušana, apdruka, zīda apgleznošana, leļļu šūšana un citi darbi)
 • Batika
 • Mākslas valodas pamati
 • Veidošana
 • Tēlniecības pamati
 • Maketēšana
 • Datorgrafika

Iegūstamās prasmes

 • Prasme radoši darboties ar dažādiem materiāliem vizuālās mākslas jomā
 • Prasme realizēt mākslinieciskas idejas, darbojoties grupā
 • Prasme praktiski pielietot apgūtos mākslas valodas pamatprincipus un terminoloģiju, analizējot arhitektūras, tēlotājas un lietišķās mākslas darbus
 • Veidota izpratne par dizainu, par mākslas veidiem, žanriem, stiliem, tehnikām un to attīstību.

Mācību plāns

  Mācību priekšmeti  Mācību stundu skaitsKontaktstundas
1. klase2. klase3. klase4. klase5. klase6. klase7. klase
Zīmēšana45535707070707070
Gleznošana45535707070707070
Kompozīcija420707070707070
Mākslas valodas pamati 2603535507070
Darbs materiālā330507035357070 
Datorgrafika70      70
Veidošana175357070  
 Batika5050  
 Maketēšana5050 
 Tēlniecības pamati50 50
Prakse14020202020202020
Kopā2455140300385370420420420


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA