Kā iestāties 5 gadīgajā profesionālās ievirzes izglītības programmā


Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas Mācību punktā Kaunatā uzņem bērnus no 9 – 11 gadu vecuma, kas 2021./2022.m.g. mācīsies 4.-5. klasē vispārizglītojošajā skolā, kuriem ir interese par mākslu un savu radošo spēju izkopšanu.

Mācību ilgums : 5  gadi ( nodarbības notiek  2 – 4 reizes nedēļā)

Mācības notiek latviešu valodā.

Dokumentus pieņem:

  • no 01.06.2021. –  30.06.2021. 8.30. – 12.30. un 13.30. – 16.00.
  • no 23.08.2021. – 31.08.2021. 8.30. – 12.30. un 13.30. – 16.00.

Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

  1. Izziņa par veselības stāvokli.
  2. Iesniegums par uzņemšanu tiek aizpildīts uz veidlapas uzņemšanas komisijā.
  3. 2 fotokartiņas (izmērs 2,5 x 3,5 cm).
  4. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība.

Adrese:

Baznīcas iela 34 A, Rēzekne, LV – 4600.

Tālr.: 20203962 (Mākslas skolas audzinātāja),

64622676 (kanceleja)

Mob.tālr.:      28391085

Uzņemšanas iesniegums


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA