Cimzes balva

01. jūnijs, 2021

21.maijā notika kultūrizglītības jomas jauniešu un viņu pedagogu godināšana. Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) piešķīra Cimzes balvu par sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs. 

Balvas saņēmēju pulkā ir arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkne Alika Majorova un skolotāja Ella Maslovska.

RMDV MS skolotāja Ella Maslovska

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu izlaidums 2020./2021.m.g.

25. maijs, 2021

Mākslas skolā apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšanu ieguva 33 audzēkņi.

Izglītības programmas apguves pēdējā semestrī katrs 7. klases audzēknis strādāja pie noslēguma darba.

Ārkārtas situācija valstī ieviesa korekcijas šajā darbā.

Audzēkņi un viņu pedagogi satikās tikai individuālo konsultāciju laikā. Sava darba vērtējumu bērni saņēma, komisijai izskatot prezentācijas, kuras atklāja gan idejas rašanos, gan skices, gan darba procesu un rezultātu.

Noslēguma darbus vērtēja – komisija,kas sastāvēja no skolas vadītāja, uzaicināta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālo priekšmetu pedagoga un visiem nobeiguma darbu vadītājiem.

Šobrīd visi radošie noslēguma darbi ir apskatāmi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolā kā noslēguma darbu izstāde.

RMDV Mākslas skolas vadītāja K.Binduka

Konkursu “Priekules Ikars”

17. maijs, 2021

Maija beigās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas 3.un 5.klases audzēkņi piedalījās vizuāli plastiskās mākslas konkursā “SPĀRNI. Ja tu būtu Ikars, kādi būtu Tavi spārni?”. Priekules Mūzikas un mākslas skola aicināja dalībniekus iepazīties ar Priekules pilsētas leģendu par kalēju, kurš izgatavoja spārnus un lidoja.

Konkursa dalībnieki varēja radoši izpausties un vizualizēt savas domas par Ikara spārniem vairākās nominācijās: grafika un zīmējums, gleznošana, datorgrafika, trīsdimensiju darbi dažādās tehnikās.

MS 3.klases audzēkņi piedalījās konkursā ar darbiem grafikas un gleznošanas tehnikā, bet 5.klases audzēkņi izstrādāja telpiskos projektus no dažāda veida kartona, papīra, koka zariem, citiem dabas materiāliem.

Konkurss notiek internetvidē.  Visu darbu attēli tiks publicēti Online izstādē, kurā ar balsošanu tiks noteikta “Skatītāju simpātija”. Balsošana notiks no 20. maija līdz 15.jūnijam. Saite uz izstādi tiks publicēta priekulemums.lv  un Priekules Mūzikas un mākslas skolas facebook lapā!

Balsojiet par labāko darbu!

RMDV MS skolotāja Ella Maslovska

XIX Starptautiskais konkurss “Es dzīvoju pie jūras”

17. maijs, 2021

Maija sākumā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas 1., 3., 5.klases audzēkņi ( skolotājas Natālija Losāne, Ella Maslovska) piedalījās XIX starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”. Konkursu ik gadu organizē Jūrmalas Mākslas skola sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļu.

Konkursa tēmas rosināja bērnos interesi par lokālās dabas, īpaši ūdens vides, kultūras un tradīciju daudzveidību un to saglabāšanas nepieciešamību.

Mūsu audzēkņi piedalījās divās vecuma grupās (8-11 gadi, 12-15 gadi) un piedāvāja darbus vairākās tehnikās: guaša, akvarelis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri. Visas kompozīcijas ir spilgtas, dzīvespriecīgas, demonstrē autoru individuālo māksliniecisko redzējumu, viņu pozīciju dabas daudzveidības saglabāšanas jautājumos.

RMDV MS skolotāja Ella Maslovska

Mākslas skolas audzēkņu sasniegumi konkursā LIDICE-2021

22. marts, 2021

Šajā gadā 49.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei – konkursam LIDICE – 2021 tika piedāvāta tēma “ROBOTS un mākslīgais intelekts”, aicinot bērnus un jauniešus to atspoguļot savos mākslas darbos. Neskatoties uz Covid-19 izraisīto pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijā un pasaulē, 49. Starptautiskais bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2021” notiks martā Lidicē (Čehijā).

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas kolas 6.b klases audzēknes Aleksandra Šibanova un Daniela Cirša (pedagoģe Natālija Losāne)par saviem mākslas darbiem ir ieguvušas atzinības rakstus un viņu darbi tika ievietoti digitālajā katalogā.

Latvijā konkursa 1.kārtas izstāde notika no 2021.gada 26.janvāra līdz 11.februārim Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Rīgā. Ņemot vērā Valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, plašai auditorijai izstādi apmeklēt klātienē nav iespējams, tāpēc ikviens tiek aicināts apskatīt 49. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2021” Latvijas kārtas laureātu darbu digitālo  katalogu mājas lapā intereses.lv, kurā ievietoti 185 darbi.

Informāciju sagatavoja RMDV MS pedagoģe Natālija Losāne.


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: rmv@inbox.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA