Publiskā runa /…/ 11. oktobris, 2019

Mācība par krāsām /Iveta Ošāne/ 11. oktobris, 2019

Klusās dabas gleznošana 1.kursam Dizaina programmā un Mākslu izglītības programmā /Inga Onževa/ 11. oktobris, 2019

Mācību priekšmeta “Vides un arhitektūras pamati” mācīšanas racionāla plānošana un organizācija /Aira Medne/ 11. oktobris, 2019

Publiskās runas un uzstāšanās prasmju apguve /Vita Borisa/ 11. oktobris, 2019

Foto dizaina izglītības programmas mācību procesa praktiskās daļas organizācija /Leonīds Važnais/ 11. oktobris, 2019

Akadēmiskā ģipša galvas zīmējuma apguve integrējot mākslas vēstures, literatūras un mitoloģijas tēmas /Jolanta Jonikāne/ 11. oktobris, 2019

RaPaPro 2017 “No vārda līdz tēlam” dizaina produkta karte/buklets “Pieturvietu pastāsti” izstrāde Reklāmas dizaina izglītības programmā /Māra Zīliņa, Iveta Ošāne/ 24. oktobris, 2018

RaPaPro 2017 “No vārda līdz tēlam” dizaina produkta karte/buklets “Pieturvietu pastāsti” izstrāde Reklāmas dizaina izglītības programmā /Māra Zīliņa, Iveta Ošāne/ 24. oktobris, 2018

Palīglīnijas maketēšanā /Māra Zīliņa/ 24. oktobris, 2018


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA