RMDV Mākslas skolas izstāde

07. marts, 2022

3.vieta radošo projektu konkursā MANTOJUMS

07. februāris, 2022

Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīkoja Latvijas mākslas un dizaina skolu audzēkņu radošo projektu konkursu MANTOJUMS.

Audzēkņi apzināja sava, savas ģimenes vai novada tautas lietišķās mākslas priekšmetu – tautas tērpu vai to detaļu, darba rīku, vides un interjera objektu, amatniecības darinājumu vai rotājumu un tā plašāku kultūrvēsturisku nozīmi. Pēc izpētes izstrādāja mākslas vai dizaina projektu, interpretējot izpētīto tautas lietišķās mākslas priekšmetu.

RMDV Mākslas skolas audzēkne Reina Brigita Turlaja ieguva III. vietu.

Cimzes balva

01. jūnijs, 2021

21.maijā notika kultūrizglītības jomas jauniešu un viņu pedagogu godināšana. Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) piešķīra Cimzes balvu par sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs. 

Balvas saņēmēju pulkā ir arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkne Alika Majorova un skolotāja Ella Maslovska.

RMDV MS skolotāja Ella Maslovska

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu izlaidums 2020./2021.m.g.

25. maijs, 2021

Mākslas skolā apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšanu ieguva 33 audzēkņi.

Izglītības programmas apguves pēdējā semestrī katrs 7. klases audzēknis strādāja pie noslēguma darba.

Ārkārtas situācija valstī ieviesa korekcijas šajā darbā.

Audzēkņi un viņu pedagogi satikās tikai individuālo konsultāciju laikā. Sava darba vērtējumu bērni saņēma, komisijai izskatot prezentācijas, kuras atklāja gan idejas rašanos, gan skices, gan darba procesu un rezultātu.

Noslēguma darbus vērtēja – komisija,kas sastāvēja no skolas vadītāja, uzaicināta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālo priekšmetu pedagoga un visiem nobeiguma darbu vadītājiem.

Šobrīd visi radošie noslēguma darbi ir apskatāmi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolā kā noslēguma darbu izstāde.

RMDV Mākslas skolas vadītāja K.Binduka

Konkursu “Priekules Ikars”

17. maijs, 2021

Maija beigās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas 3.un 5.klases audzēkņi piedalījās vizuāli plastiskās mākslas konkursā “SPĀRNI. Ja tu būtu Ikars, kādi būtu Tavi spārni?”. Priekules Mūzikas un mākslas skola aicināja dalībniekus iepazīties ar Priekules pilsētas leģendu par kalēju, kurš izgatavoja spārnus un lidoja.

Konkursa dalībnieki varēja radoši izpausties un vizualizēt savas domas par Ikara spārniem vairākās nominācijās: grafika un zīmējums, gleznošana, datorgrafika, trīsdimensiju darbi dažādās tehnikās.

MS 3.klases audzēkņi piedalījās konkursā ar darbiem grafikas un gleznošanas tehnikā, bet 5.klases audzēkņi izstrādāja telpiskos projektus no dažāda veida kartona, papīra, koka zariem, citiem dabas materiāliem.

Konkurss notiek internetvidē.  Visu darbu attēli tiks publicēti Online izstādē, kurā ar balsošanu tiks noteikta “Skatītāju simpātija”. Balsošana notiks no 20. maija līdz 15.jūnijam. Saite uz izstādi tiks publicēta priekulemums.lv  un Priekules Mūzikas un mākslas skolas facebook lapā!

Balsojiet par labāko darbu!

RMDV MS skolotāja Ella Maslovska


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29344279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA