Saimniecībā izmantojamie koka priekšmeti 16.-19. gs. /Vita Borisa/ 24. oktobris, 2018

Starppriekšmetu saikne angļu valodas mācību procesā vidusskolā /Gunta Tjanginska/ 24. oktobris, 2018

Grafēmika /Sandra Kļaviņa/ 24. oktobris, 2018

Ekonomiskās sistēmas un ekonomikas pamatjautājumi /M. Dumpe Eisaka/ 24. oktobris, 2018

Darba risku novērtēšana un preventīvie pasākumi skolā /Irina Laganovska-Vesere/ 24. oktobris, 2018

Cilvēka figūras gleznojums, bez smalkas detalizācijas, 4.kursam /Jānis Plivda/ 24. oktobris, 2018

Infografika – izpētes datu vizualizācija /Māra Ziliņa/ 23. oktobris, 2017

ASPAZIJA /Vita Borisa/ 23. oktobris, 2017

Mācību ekskursija kā efektīva mācību organizācijas forma ekonomikas stundās /Marija Dumpe Eisaka/ 23. oktobris, 2017

Atsevišķu koku un koku grupu gleznošana plenērā /Elga Paura/ 23. oktobris, 2017


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

Fakss: 64622676

e-pasts: rmv@inbox.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA