Top gleznas pēc stāstiem, dzejoļiem un esejām

25. novembris, 2015

Vairāk nekā 40 rakstu darbus Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola saņēma Radošo rakstu darbu konkursā. Rēzeknes skolu 5.-12.klašu skolēni tika aicināti uzrakstīt stāstus, esejas, dzejoļus par savu pilsētu. Konkursa tēma – Ko es gribētu pateikt māksliniekiem par Rēzekni pilsētas 730.jubilejas gadā.

Aktīvi konkursā piedalījās Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes 6.vidusskola, kā arī jaunizveidotā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

Iesūtītie darbi stāsta par pilsētas skaistākajām vietām, Rēzeknes izpausmēm gadalaikos, nākotnes vīzijām un tās iedzīvotājiem, pārsvarā stāstu un eseju veidā.

Radošo rakstu darbu konkurss tika īstenots Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta ,,Sarunas ar māksliniekiem’’ ietvaros, lai veidotu inovatīvu saikni starp pilsētas skolu audzēkņiem un jaunajiem māksliniekiem.

Žūrija izvēlējās 20 rakstu darbus, kurus ar otas un krāsu palīdzību gleznās pārvērš Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas topošie mākslinieki un bērnu Mākslas skolas skolēni. Darbi tiek gleznoti pēc izjūtām, lasot stāstus, esejas un dzejoļus.

30.novembrī plkst.14.00 gleznas būs apskatāmas Rēzeknes pilsētas Mākslas namā, uz pasākumu aicinot rakstu darbu autorus. Tā būs iespēja tikties ar sava rakstu darba gleznas autoru, kā arī piedalīties meistarklasēs gleznošanā.

Projekts tiek īstenots Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”.

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece

Uguns skulptūra Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas dārzā

20. novembris, 2015

“Tēlniecība ir izteikti plastiska, tā ir iespējama gan mālā, gan akmenī, gan arī ātri un spilgti zūdošos objektos no sniega, ledus un uguns”, tā par Tēlniecības objektu dizaina programmas darbības redzamo daļu stāsta programmas vadītājs Gunārs Klaučs. Un, ja sniegs un ledus vairāk piederas ziemas mēnešiem, tad rudens tumšie vakari izceļ uguns radītās skulptūras. Pēc Valsts svētkiem skolas audzēkņi kopā ar skolotāju Gunāru Klauču un profesionālo uguns skulptūru meistaru Gundaru Kozlovski 19. novembrī RMDV skolas dārzā no metāla un degošā spirta radīja skulptūru “Uguns stihija”. Uguns skulptūrām parasti ir simboliska nozīme un šoreiz – ceļš kalnā. Uguns cilvēkus saista no bērnības un vienmēr provocē, un brīdis, kad uguns spēku ierobežo uguns skulptūrā ir aizraujošs gan jauniešiem, gan pasniedzējiem. Arī Latgalē uguns skulptūru kustība jau ir guvusi popularitāti. Skatītājus un tās radītājus saista mākslinieciskā veidolā izmantotais dabas pirmelements – uguns, kas vienlaikus simbolizē gan iznīcinošu, gan izdzīvošanai vitāli nepieciešamu spēku. Turklāt uguns skulptūras ir videi draudzīgs žanrs, jo, atšķirībā no uguņošanas, netiek izmantotas ķimikālijas un negatīvi ietekmēti apkārtnē esošie putni un dzīvnieki. Uguns skulptūras kā atsevišķs tēlniecības un mākslas norises paveids Eiropā sāka attīstīties 90. gadu sākumā un kopš tā laika populāri ir gan uguns skulptūru dedzināšanas šovi pasākumos, gan uguns skulptūru sacensības. RMDV šogad sāk īstenot jaunu izglītības programmu – Tēlniecības objektu dizains, kurā tiek apgūtas dažādu skulptūru veidošanas un kompozīcijas prasmes.

 

Ināra Groce, RMDV direktora vietniece komunikācijas un radošajā darbā, 29299709.

RMDV jaunieši un pedagogi atgriezušies no prakses un pieredzes apmaiņas

20. novembris, 2015

erasmus

 

 

 

 

Jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī bagātīga pieredze – tāda ir iegūtā labā bagāža Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas jauniešiem praksē Spānijā vai Portugālē, bet pedagogiem – pieredzes apmaiņā Bulgārijā.

Visas trīs grupas (plūsmas) mobilitātē bija programmas ERASMUS+  projekta ,,Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām’’, Nr.2015-1-LV01-KA102-013147, ietvaros.

22 dienu prakse 6 audzēkņiem notika Spānijas Seviļas pilsētā – mākslā skolā un pie darba devējiem, 6 audzēkņiem – Portugāles Bragas pilsētā.

Savukārt 6 pedagogi stažējās mākslas skolās Sofijā, Bulgārijā.

Visas trīs grupas mājās pārradās novembra sākumā.

Stāsti un intervijas par jauniešu praksi un skolotāju pieredzi sekos… Tagad iespējams ielūkoties fotogrāfijās.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām’’ līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Latgales jauno tēlnieku simpozija vides objekts Pateicība ceļo pa Latgali

03. novembris, 2015

Latgales jauno tēlnieku simpozija vides objekts Pateicība ir sācis ceļojumu pa Latgali. Tas jau ir piestājis Rēzeknes novada Maltā, Nautrēnos, Nagļos, Gaigalavā, pabijis Viļānos un Dekšārēs. Izbraukājis arī Aglonu, Preiļus, Līvānus un Daugavpils novada Ilūksti. Tagad dodas uz Baltinavu, Balviem, Viļaku, iegriezīsies arī Kārsavā, Malnavā un Mežvidos. Drīzumā objekts Pateicība apmeklēs arī Krāslavu, Dagdu, Zilupi, Ludzu un Ciblu, tādējādi būs pabijis un priecējis ļaudis visā Latgalē. Sava ceļojuma laikā objekts ir saņēmis daudz uzslavu, licis cilvēkiem aizdomāties par jaunu un viņu vidē iederīgu objektu vajadzību. Jāteic, ka šis objekts ir apaļā formā, liels un iespaidīgs, kā pateicība par labām lietām pasaulē.

Vides objekts tapa Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā pedagoga Gunāra Klauča vadībā. Sākotnēji bija rīkots konkurss ,,Pateicība’’, kurā  bija aicināti piedalīties Latgales reģiona mākslas skolu audzēkņi un vispārizglītojošo skolu 8-9.klašu skolēni.  Darbu tēma – Pateicība. No 24 saņemtajiem darbiem par veiksmīgāko tika atzīts Rēzeknes Mākslas skolas audzēknes Emmas Sitkovas darbs. Darbu veidoja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, bet apgleznoja Emma kopā ar draugiem.

Līdztekus notiek arī konkursam ,,Pateicība’’ iesūtīto darbu izstāde Latgales reģiona mākslas skolās – Ilūkstē, Viļānos, Zilupē, Ludzā, Kārsavā, Daugavpilī, Špoģos, Krāslavā, Dagdā, Balvos, Viļakā, Baltinavā, Preiļos, Līvānos un Rēzeknē. Vienlaikus tiek rīkotas diskusijas, lai uzzinātu un ieklausītos skolēnu viedoklī – kā viņi vēlas radoši pilnveidot savu pilsētu vai ciematu.

Projektu ,,Latgales jauno tēlnieku simpozijs’’ īsteno Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, atbalsta  Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/s Latvijas valsts mežu finansētā Latgales kultūras programma 2015.

Inga Čekša-Ratniece

RMDV projektu vadītāja

RMDV skolotāji pieredzes apmaiņā Bulgārijā

23. oktobris, 2015

erasmus

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 6 pedagogi vakar devās pieredzes apmaiņā uz Bulgāriju. Andris Anspoks, Anita Bernāne, Vita Borisa, Gunārs Klaučs, Inese Ratniece un Irēna Vilčuka apmeklēs Jauno Bulgārijas universitāti, Nacionālo mākslas skolu ,,Ilia Petrov” un augstskolu ,,Elisaveta Bagriana” Sofijā.

Pedagogi vēros un pētīs tālākizglītības piedāvājumu Bulgārijas skolās, lai izveidotu tālākizglītības koncepciju, kas būs nepieciešama no 2016.gada 1.septembra, kad tiks apvienota Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, izveidojot Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu ar profesionālās izglītības kompetences centra statusu, kura nodarbosies arī ar mūžizglītības jautājumiem. Uzmanības centrā – mākslas un dizaina izglītība. Viņi arī uzlabos svešvalodu un starpkultūru izpratnes prasmes, būs labāka izpratne par Eiropas projektu un ES vērtībām, pieaugs pašizpausme un pašvērtējums. Tā būs lielāka motivācija piedalīties turpmākā formālajā un neformālajā izglītībā vai apmācībā pēc ārvalstīs pavadītā mobilitātes perioda, lielāka uzmanība veltīta karjeras iespējām. Līdztekus iepazīta kultūras daudzveidība, citas tautas kultūra un tradīcijas, mākslas un dizaina pasaule. Skolotāji mājās pārradīsies 2.novembrī

Pieredzes apmaiņa notiek programmas ERASMUS+ projekta ,,Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām’’, Nr.2015-1-LV01-KA102-013147, ietvaros. Projekta dalībnieki tiks novērtēti pie sadarbības partnera ,,Bulgaria Gateway Ltd’’ – saņems sertifikātus. Projekta īstenotājs – RMDV – ar partneri visiem dalībniekiem izsniegs arī Europass Mobility dokumentu.

Jāpiebilst, ka šī projekta ietvaros praksē uz Spāniju un Portugāli jau ir devušies RMDV 12 audzēkņi kopā ar 2 skolotājiem.Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām’’ līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: rmv@inbox.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA