Audzēkņi zīmē un raksta dzeju uz asfalta

Septembra pirmajā pusē visā Latvijā atzīmē Dzejas dienas, savukārt 26. septembris ir Eiropas Valodu diena. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā Dzejas svētki bija 23. septembra rītā, kad trotuārs pie skolas pārtapa par dzejas grāmatu – skolas audzēkņi ar krītiņiem rakstīja un zīmēja savas mīļākās dzejas rindas. 

Visvairāk tika rakstīta dzeja par mūžam dzīvo mīlestības tēmu, kā arī par šobrīd vissvarīgāko jautājumu – mieru pasaulē.  Visbiežāk tika citēts Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis un Rainis, bet vairāk nekā desmit audzēkņi bija izvēlējušies rakstīt pašu sacerētu dzeju. 

Kamēr dzejoļus neaizskalos rudenīgs lietus, garāmgājējiem ir iespēja palēnināt soli un izlasīt kādas rindas, kas liek aizdomāties, pasmaidīt vai varbūt pat ieinteresēt pārlasīt kādu sen neatvērtu dzejas krājumu.