Karjeras stundas ar Rēzeknes 5. pamatskolas jauniešiem

7.un 13.februārī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā bija viesi – 5. pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni. Kuplajam viesu pulciņam tika izrādītas mācību telpas, pastāstīts par tālākizglītību  mākslu un dizaina izglītības programmās, par to, ko sniedz mūsu skola – gan iespēju iegūt praksi ārzemēs, piedaloties Erasmus+ projektos, gan pilnveidoties, piedaloties meistarības konkursos.

Jauniešiem tika piedāvātas iespējas atbildēt uz mūsu skolas audzēkņu jautājumiem par RMDV un iegūt balvas. Prieks bija redzēt mūsu skolā ieinteresētus un motivētus jauniešus, un ceram, ka viņi sajuta mūsu ekskursiju vadītāju – audzēkņu – patiesi sirsnīgos stāstus par skolu.

Gaidīsim mūsu pulkā, jo RMDV ir vieta, kur IZCEĻAM TALANTUS!

Pedagogs – karjeras konsultants Sandra Kļaviņa