Līdz 31. augustam notiek uzņemšana Mākslas skolā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola uzņem bērnus no 9 – 11 gadiem, kuri 2022./2023.m.g. mācīsies 3. klasē vispārizglītojošajā skolā, kuriem ir interese par mākslu un savu radošo spēju izkopšanu.

Mācību ilgums: 7 gadi (nodarbības notiek 4 reizes nedēļā)
Mācību maksa: 12 Eur mēnesī.
Mācības notiek latviešu valodā.

Dokumentus pieņem: līdz  31.08.2022 darba dienā no pl. 8.30. līdz 12.30. un  no pl. 13.30. līdz 16.00. 

Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

  1. Izziņa par veselības stāvokli;
  2. Iesniegums par uzņemšanu tiek aizpildīts uz veidlapas uzņemšanas komisijā;
  3. Divas fotokartiņas  (izmērs 2,5 x 3,5 cm);
  4. Iesniedzot dokumentus,  jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība.

Adrese:  Baznīcas iela 34 a, Rēzekne, LV-4600.
Tālr.: 27822265 (Mākslas skola),
64622676 (kanceleja),
28391085 (Mākslas skolas vadītāja)